Mazowieccy terytorialsi ćwiczyli na ulicach Gruduska

W sobotę 4 lutego br. żołnierze 51 batalionu lekkiej piechoty 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, w ramach comiesięcznych szkoleń rotacyjnych, ćwiczyli na terenie gminy Grudusk. Terytorialsi realizowali program etapu zgrywającego,  podczas którego najważniejsza jest nauka czynności zespołowych z uwzględnieniem uwarunkowań terenu podejmowanych działań.

 

– Żołnierze realizowali program szkolenia zgrywającego – na tym etapie kładziemy nacisk na ćwiczenia poza koszarami, w terenie, za który jesteśmy odpowiedzialni. Scenariusz szkolenia w Grudusku był bardzo realistyczny, a dla żołnierzy była to okazja do sprawdzenia się we współdziałaniach z Ochotniczą Strażą Pożarną.- powiedział ppor. Nowak, dowódca kompanii odpowiedzialny za szkolenie.

W czasie weekendowej rotacji żołnierze ciechanowskiej kompanii ćwiczyli rozpoznanie terenu, organizowali posterunki obserwacyjne, budowali bazy i obozowiska. W oparciu o infrastrukturę OSP rozwinęli elementy kompanijnego punktu dowodzenia.

 

Miejscem, w którym żołnierze Mazowieckiej Piątki doskonalili elementy czarnej taktyki – czyli działań w terenie zurbanizowanym, był skansen w Grudusku. W średniowiecznych zabudowaniach ćwiczyli podejście do budynku, przeszukanie pomieszczeń, wzajemne ubezpieczanie, a także szybką ewakuację.

Terytorialsi przeprowadzili również ćwiczenie epizodyczne, w które zaangażowali się strażacy z OSP w Grudusku. Scenariusz przewidywał wypadek samochodu osobowego, który nie zatrzymał się do kontroli na prowizorycznym punkcie blokadowym. Żołnierze razem ze strażakami udzielili pomocy przedmedycznej osobie poszkodowanej, zabezpieczyli pojazd oraz miejsce wypadku, a także zatrzymali osoby stwarzające potencjalne zagrożenie.

Wspólne ćwiczenia były doskonałą okazją do sprawdzenia koordynacji działań i współpracy służb w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej, która w przyszłości może być wynikiem rzeczywistych wydarzeń, a nie tylko epizodycznym scenariuszem szkolenia.

– Mamy w planach kolejne tego typu szkolenia w innych miejscowościach. Znajomość terenu, który jest nam bardzo dobrze znany, jest naszą największą siłą i przewagą, którą będziemy stale budować. – zapowiedział dowódca kompanii 51blp Mazowieckiej Piątki.

 

 

 

Sprawdź również
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments