MARIA KOWALSKA UNIEWINNIONA

MARIA KOWALSKA UNIEWINNIONA OD WSZELKICH ZARZUTÓW DOTYCZĄCYCH LO

W dniu 3 stycznia b.r. Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji Narodowej, przy udziale Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Ministra Edukacji Narodowej odrzuciła wszelkie zarzuty stawiane wobec byłej dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Przasnyszu Pani Marii Kowalskiej i prawomocnie umorzyła toczone postępowanie dyscyplinarne.

Tym samym Pani Maria Kowalska, która po rezygnacji ze stanowiska dyrektora LO, wygrała konkurs  i obecnie jest zastępcą dyrektora w Wydziale Zdrowia, Oświaty Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Przasnyszu została uniewinniona od stawianych zarzutów.

Postanowienie Komisji Dyscyplinarnej daje podstawy do stwierdzenia, że organ prowadzący szkołę podszedł do sprawy w sposób roztropny i wyważony przyjmując rezygnację Pani Marii Kowalskiej, a nie odwołując jej ze stanowiska dyrektora szkoły. Dziś organ prowadzący miałby moralny niesmak w związku z niepotwierdzeniem zarzutów wobec Pani Marii Kowalskiej, a gdyby w momencie pojawienia się zarzutów odwołał dyrektora, nie czekając na prawomocne zakończenie procedury przed Komisją Dyscyplinarną – być może musiałby przywrócić odwołaną dyrektor na stanowisko.


Sławomir Czaplicki

Kierownik

Referatu Rozwoju Gospodarczego,

Promocji i Rynku Pracy


Sprawdź również

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.