Kwalifikacja wojskowa w powiecie przasnyskim już w marcu. Kto musi się stawić?

Wojewoda Mazowiecki wydał obwieszczenie o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej dla mieszkańców powiatu przasnyskiego w 2020 roku.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostrołęce poinformowała o terminie kwalifikacji dla mieszkańców z terenu Miasta Przasnysz oraz gmin: Chorzele, Czernice – Borowe, Jednorożec, Krasne, Krzynowłoga Mała oraz Przasnysz i wyznaczyła ją na dni 24 marzec – 8 kwiecień 2020r.

Kwalifikacja odbędzie się w budynku MDK-u przy ul. 3 maja 16 w Przasnyszu.

Kto musi się stawić?

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej, w terminie o którym mowa, wzywa się:

1) mężczyzn urodzonych w 2001 r.;

2) mężczyzn urodzonych w latach 1996-2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3) osoby urodzone w latach 1999-2000, które:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

4) kobiety urodzone w latach 1996-2001, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);

5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.


 

Źródło WKU Ostrołęka
Sprawdź również
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments