Krzynowłoga Mała. Zmiana wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rada Gminy w Krzynowłodze Małej podjęła uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia stawki takiej opłaty.

 

Zgodnie z wyżej wymienioną uchwałą od 1 stycznia 2021 r. miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wyniosą:

1) 26 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – stawka podstawowa- odpady segregowane;

2) 52 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – opłata podwyższona w przypadku nie wypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpadów;

3) w przypadku właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym ustalone zostało zwolnienie z części opłaty w wysokości 1,0 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość;

W przypadku skorzystania z ulgi związanej z kompostowaniem bioodpadów (tj. odpadów kuchennych i ogrodowych) właściciel nieruchomości nie otrzyma worków na bioodpady (brązowy worek) i nie będą one odbierane.

Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej zobowiązany jest do złożenia nowej deklaracji, która dostępna będzie od 1 stycznia 2021r. w siedzibie oraz na stronie BIP urzędu.

– Każda złożona deklaracja obowiązuje do czasu wystąpienia zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w deklaracji (np. zmiana liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość związaną z narodzinami, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania). Wszelkie zmiany danych należy zgłaszać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana w siedzibie Urzędu Gminy w Krzynowłodze Małej. Prosimy Mieszkańców o zgłaszanie się do tutejszego Urzędu w celu złożenia rzetelnej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Deklaracje można złożyć w Urzędzie Gminy w Krzynowłodze Małej ul. Kościelna 3, wysłać pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej platformy ePUAP. Jednocześnie informujemy, że w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do prawidłowości danych zawartych w deklaracji Urząd wezwie do udzielenia wyjaśnień w powyższym zakresie oraz do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazującej stan faktyczny zgodny z rzeczywistością. Niewypełnienie tego obowiązku prowadzi do wydania decyzji administracyjnej określającej wysokość zaległości i odsetek – informuje urząd.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać co miesiąc bez wezwania na numer rachunku bankowego 16 8913 0005 0005 1334 2000 0170.
Termin wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami pozostaje bez zmian.


 

 

 

Źródło UG Krzynowłoga Mała
Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
4 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Radoslaw
Radoslaw
2 lat temu

To teraz będzie tak 25 zl za segregowane 52 zl za niesegregowane ?

Jakob
Jakob
2 lat temu

Przecież to jest chore aby tyle płacić za śmieci. Poprzedni rząd zabił wolny rynek jeśli chodzi o gospodarowanie odpadami i teraz są skutki. Najgorsze że nikt z tym nic nie robi.

Marek (prawdziwy)
Marek (prawdziwy)
2 lat temu
Reply to  Jakob

Poprzedni, czyli który?

Jazda
Jazda
2 lat temu

Taki skok śmieci od razu niech rada i wójt się zastonowi. Być może to już ostatnie rządy wójta i rady