Krzynowłoga Mała: Szacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego

W związku z napływającymi sygnałami dotyczącymi szkód w zbożach ozimych w wyniku wystąpienia ujemnych skutków przezimowania w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, Urząd Gminy Krzynowłoga Mała informuje o możliwości składania wniosków o oszacowanie w/w szkód.

Wnioski o oszacowanie strat w uprawach rolnych należy składać do 8 kwietnia 2016 roku w Urzędzie Gminy Krzynowłoga Mała (sala konferencyjna – parter) oraz Gminnej Bibliotece Publicznej w Krzynowłodze Małej. Druk wniosku dostępny jest również na stronie internetowej www.krzynowlogamala.pl. Szacowanie szkód w uprawach rolnych kwalifikujących się do ponownego zasiewu będzie rozpatrywanie przez Komisję po złożeniu kompletnego wniosku.

Jednocześnie informuję, że przed przystąpieniem do prac polowych i dokonania nowych zasiewów należy wykonać zdjęcia szkód i dołączyć je do składanego wniosku.

We wniosku o szacowanie szkód należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR (dot. producentów rolnych korzystających z płatności obszarowych).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami szacowania szkód dokonuje się do czasu zbioru uprawy lub jej likwidacji.

Zgodnie z Regulaminem Wojewody Mazowieckiego w sprawie działania komisji w sprawie oszacowania szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, przekazywane do wojewody są wyłącznie protokoły z gospodarstw, w których poziom szkód był wyższy niż 30 % średniej rocznej produkcji rolnej. Ponadto przy szacowaniu szkód należy uwzględnić całość produkcji rolniczej, zarówno roślinnej, jak i zwierzęcej w gospodarstwie rolnym prowadzonej w roku szacowania, niezależnie od stopnia zniszczenia. Minimalna powierzchnia jednolitej uprawy na działce, na której zostały uszkodzone uprawy, nie może być mniejsza niż 0,1 ha.

word-logo

> > WNIOSEK < <


Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments