Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020. Oferta pomocy dla ofiar i sprawców przemocy domowej.

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 wśród przepisów prawa przewiduje  pomoc osobom doświadczającym przemocy domowej oraz osobom stosującym przemoc. Każdy zainteresowany może skorzystać z pomocy na terenie naszego powiatu lub na terenie województwa mazowieckiego.

Na terenie powiatu przasnyskiego funkcjonuje Ośrodek Pomocy Kryzysowej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przasnyszu,  ul. Św. Stanisława Kostki 5, tel. 29 752 28 83

Ośrodek pełni funkcję konsultacyjno- terapeutyczną , gdzie dyżurują specjaliści z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej:

Poniedziałek    – konsultacja psychologa

Wtorek             – terapia pedagogiczna dla dzieci z rodzin dotkniętych przemocą

Środa               – konsultacja radcy prawnego

Czwartek         – terapia dla osób doświadczających przemocy domowej

Piątek               – terapia dla sprawców przemocy w rodzinie

 

Ponadto na terenie powiatu przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jednorożcu  funkcjonuje Punkt Informacyjno- Konsultacyjny. Siedzibą punktu jest Urząd Gminy w Jednorożcu przy ul. Odrodzenia 14, tel. 29 751 70 30

Punkt Informacyjno- konsultacyjny  w Jednorożcu zapewnia porady z zakresu uzależnień i przemocy domowej udzielanych przez specjalistę psychoterapii uzależnień w  każdy pierwszy piątek miesiąca w godzinach 08:00-15:00.

Na terenie województwa mazowieckiego funkcjonuje wiele instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. Pełny wykaz znajdziemy na stronie: https://www.mazowieckie.pl/pl/urzad/polityka-spoleczna/przeciwdzialanie-przem/placowki-swiadczace-po/7594, Baza-teleadresowa-instytucji-pomagajacych-osobom-dotnietym-przemoca-w-rodzinie,html)

E.Ś/E.N


Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments