KP PSP Przasnysz apeluje: Coraz więcej pożarów sadzy w naszym powiecie.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu w sezonie zimowym 2017/2018 odnotowała 27 interwencji związanych z pożarami sadzy w przewodach kominowych, a w sezonie 2018/2019r. (do 5 lutego br.) odnotowała ich już 15.

W okresie mrozów spalamy znacznie więcej węgla, drewna itp.. Nie czyszczenie kominów co 2- 3 miesiące może prowadzić do nagromadzenia się dużych ilości sadzy w przewodach kominowych oraz spowodować zapalenie się sadzy w przewodzie dymowym. Pożary sadzy często doprowadzają do rozszczelnienia przewodów kominowych co w konsekwencji może doprowadzić do zapalenia się elementów palnych więźby dachowej, poszycia itp.

Rokrocznie w okresie grzewczym w wyniku zaniedbań dochodzi często do tragedii – licznych pożarów, podtruć, zdarzają się też wypadki śmiertelne. – Mimo to uregulowania dotyczące przeglądów i czyszczenia kominów są powszechnie lekceważone.

PRZYPOMINAMY!

Przepisy zobowiązują do czyszczenia kominów!
Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.  w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r. Nr 109 poz. 719 ze zm.), w obiektach w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

  • cztery razy w roku, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące w obiektach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
  • dwa razy w roku, nie rzadziej niż raz na pół roku w obiektach opalanych paliwem gazowym i ciekłym (olejem opałowym),
  • co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.
  • co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) zobowiązuje właścicieli i zarządców obiektów budowlanych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego  instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Państwowa Straż Pożarna po stwierdzonych nieprawidłowościach związanych z przewodami kominowymi może nałożyć mandat karny za każdą nieprawidłowość do 500zł.


Źródło KP PSP Przasnysz
Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments