KONSULTACJE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Program współpracy powiatu przasnyskiego na 2017 rok z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przedkładamy Państwu do publicznej konsultacji projekt rocznego „Programu współpracy powiatu przasnyskiego na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych o zapoznanie się z jego tekstem w celu zgłoszenia ewentualnych uwag, bądź propozycji zmian.

Program ten stanowi podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi. Określa on bowiem cele i formy współpracy Powiatu Przasnyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz obszary zadań publicznych, które będą realizowane przy współudziale stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów działających w sferze pożytku publicznego.

Serdecznie zapraszamy do składania uwag i propozycji.

Propozycję zmian proszę składać na poniższym formularzu do dnia 21.09.2016 r. (liczy się data wpływu) na adres: Starostwo Powiatowe w Przasnyszu, ul. Św. St. Kostki 5, 06 – 300 Przasnysz z dopiskiem „Konsultacje w sprawie Programu”, osobiście w punkcie obsługi interesantów Starostwa Powiatowego lub przesłać drogą elektroniczną na adres: oc@powiat-przasnysz.pl

Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie konsultacji – pobierz.

Projekt programu współpracy – pobierz.

Formularz opinii – pobierz.

Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego,
Spraw Obronnych i Społecznych
Wojciech Idźkowski


Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments