Konkurs Wolontariusz Roku 2014 pod honorowym patronatem Burmistrza Przasnysza rozstrzygnięty!!!!!!

W dniu 26 lutego 2015 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Przasnyszu przy ul. J. Kilińskiego 2 odbyła się V Sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu. Pierwszym puntem obrad było rozstrzygnięcie konkursu Wolontariusz Roku 2014 i wręczenie statuetek wolontariuszom. Był to już VII konkurs organizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dla wolontariuszy wspierających działalność Ośrodka.

Pani Joanna Cieślik – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła informację o wolontariacie, podkreślając duże zaangażowanie przasnyskich wolontariuszy oraz zwracając uwagę, że pierwszy raz wolontariusze nagradzani są na sesji Rady Miejskiej. Następnie zaprezentowała sylwetki nagrodzonych wolontariuszy. . Statuetki i dyplomy dla każdego wyróżnionego wolontariusza wręczali Pan Piotr Jeronim- Przewodniczący Rady Miejskiej w Przasnyszu oraz Pan Waldemar Trochimiuk – Burmistrz Przasnysza. Przybyli wolontariusze ze wzruszeniem i dumą odbierali statuetki, tym bardziej, że każdy wolontariusz nagradzany był gromkimi brawami. Po wręczeniu statuetek Pani Joanna Cieślik złożyła wszystkim wyróżnionym życzenia i podziękowania oraz podkreśliła wagę pracy wolontariuszy na rzecz lokalnej społeczności. Zakończeniem tej części programu sesji Rady Miejskiej było wspólne zdjęcie nagrodzonych wolontariuszy z władzami miasta.

Oto lista Laureatów:

1.      „Pomocna dłoń” Aleksandra Adamiak, Kornelia Muras i Martyna Bartosiewicz

      Mały Wolontariusz Roku 2014 Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami       Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Przasnyszu

Grupa „Pomocna dłoń” to uczennice Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu. Swój wolny czas poświęcają innym ludziom, zwłaszcza starszym, schorowanym i samotnym – pensjonariuszom Domu Pomocy Społecznej. Robią to z własnej woli. Wierzą, że ich działalność ma sens. Czasem w najprostszy sposób mogą sprawić radość np. czytając gazetę czy rozmawiając o pogodzie. Wolontariuszki pomagają również w nauce młodszym kolegom i koleżankom w świetlicy szkolnej. Są pełne pozytywnej energii, pomysłów ale też szacunku dla innych.

2.      Pani Urszula Hanna Bojarska

Wolontariusz Roku 2014 w kategorii: Wolontariusz Pracujący w Szkole Podstawowej nr 2 im. H. Sienkiewicza  w Przasnyszu  Pomagający Dzieciom w Nauce

        Jest emerytowaną nauczycielką. Od kilku lat pracuje jako wolontariusz w Szkole Podstawowej nr 2 im. H.Sienkiewicza. Pomaga dzieciom mającym trudności w nauce. Sumienna, pełna empatii i zaangażowania w to, co robi przyciąga dzieci, które chętnie korzystają z prowadzonych przez nią zajęć. Efektem są postępy w nauce i wzmocnienie wiary w siebie jej podopiecznych. Cieszy się szacunkiem i autorytetem wśród uczniów.

3.      Pani Klaudia Zawadzka

Wolontariusz Roku 2014 w kategorii: Wolontariusz Pracujący w „Naszej Szkole” Niepublicznej Szkole z Oddziałami Przedszkolnymi Realizującej Program Rehabilitacji w Przasnyszu

               Pracuje jako wolontariuszka „Naszej Szkoły” swój wolny czas poświęcając dzieciom niepełnosprawnym. Jest osobą ciepłą i serdeczną, otwartą na innych, wrażliwą i tolerancyjną. Pomaga z wielkim zaangażowaniem i wytrwałością. Jest studentką Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

4.      Sylwia Bulicka

Wolontariusz Roku 2014 w kategorii: Wolontariusz Pracujący w Świetlicy Socjoterapeutycznej „Promyk Jutrzenki”Zgromadzenia SS. Miłosierdzia Św. Wincentego a` Paulo w Przasnyszu

            Jest osobą odpowiedzialną, obowiązkową i punktualną znakomicie współpracującą w zespole. Uwidacznia się to w relacjach z pozostałymi wolontariuszami, kadrą wychowawczą, a przede wszystkim z dziećmi i młodzieżą uczęszczającymi do Świetlicy „Promyk Jutrzenki”. Swoje obowiązki wykonuje z przyjemnością, czerpiąc z tego satysfakcję. Swoim zachowaniem daje dobry przykład podopiecznym, którzy obdarzają ją zaufaniem. Potrafi dzielić się z innymi, nie jest obojętna na krzywdę drugiego człowieka. Bierze czynny udział w organizowanych szkoleniach, warsztatach, uroczystościach i służy dzieciom podczas letnich kolonii. Z radością poświęca innym swój wolny czas. Jest uczennicą Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Przasnyszu.

5.      Maria Pogwizd

Wolontariusz Roku 2014 w kategorii: Wolontariusz Pracujący w Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej  w Przasnyszu

Marysia jest uczennicą Publicznego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Noblistów Polskich w Przasnyszu. Od trzech lat pomaga jako wolontariuszka pracując z dziećmi w Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej. Jest wzorową i odpowiedzialną osobą, sumiennie wykonującą swoje zadania. Tworzy miłą i serdeczną atmosferę. Jej obecność sprawia dzieciom radość, jest witana przez nie z dużym entuzjazmem.

6.      „Wolontariuszki z JESTEM”: Alicja Adamczyk i Patrycja Bączek

Wolontariusz Roku 2014 w kategorii: Wolontariusz Pracujący w Zespole Szkolno – Rewalidacyjno – Wychowawczym „JESTEM”  w Przasnyszu

 Wolontariuszki systematycznie odwiedzają uczniów Zespołu Szkolno –Rewalidacyjno -Wychowawczego „JESTEM” w Przasnyszu. Wspólnie z nimi bawią się i pomagają podczas zajęć edukacyjnych oraz w trakcie uroczystości odbywających się w dni wolne od nauki, np. w piknikach integracyjnych czy comiesięcznych mszach świętych dla osób niepełnosprawnych. Aktywnie uczestniczą w życiu placówki. W codziennej pracy można liczyć na ich kreatywność, pomysłowość i samodzielność. Są bardzo lubiane przez podopiecznych. Uczą się w Liceum Ogólnokształcącym im. KEN w Przasnyszu.

7.      Pani Jolanta Czaplicka

Wolontariusz Roku 2014 w kategorii: Wolontariusz Pracujący w Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej  w Przasnyszu

             Kiedy została bez pracy zawodowej nie czekała bezczynnie. Zgłosiła się do pomocy przy pracach bibliotecznych oraz organizacji i prowadzeniu zajęć z dziećmi i młodzieżą w ramach „Wakacji w Bibliotece” oraz „Ferii w Bibliotece”. Była bardzo zaangażowana w wykonywane prace, wykazała się sumiennością, ciepłem i poczuciem humoru, czym zaskarbiła sobie sympatię młodych czytelników.

8.      Karolina Teresa Kuligowska

Wolontariusz Roku 2014 w kategorii: Wolontariusz Pracujący na Rzecz Dzieci Miejskiego Przedszkola nr 1 im. Marii Kownackiej w Przasnyszu

            Wolontariuszka systematycznie przychodziła do przedszkola biorąc czynny udział w zajęciach, zabawach dydaktycznych, tematycznych i konstrukcyjnych. Chętnie bawiła się z dziećmi, pomagała w pracach plastyczno – technicznych. Pomagała przy wykonywaniu pomocy do zajęć dydaktycznych i zabaw ruchowych. Łatwo nawiązywała kontakty z dziećmi i była przez nie bardzo lubiana. Na pochwałę zasługuje miły i serdeczny stosunek zarówno do dzieci jak i personelu przedszkola. Jest uczennicą Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. mjr. H. Sucharskiego w Przasnyszu.

9.      Marta Kieczmerska

Wolontariusz Roku 2014 w kategorii: Wolontariusz Pracujący na Rzecz Dzieci Miejskiego Przedszkola nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi  w Przasnyszu

           Systematycznie przychodziła do Miejskiego Przedszkola nr 2 , brała udział w całokształcie pracy przedszkola. Organizowała dzieciom zabawy tematyczne na różnorodnym materiale dydaktycznym, zabawy ruchowe ze śpiewem. Czynnie uczestniczyła w podawaniu posiłków oraz pracach porządkowych. Brała udział w przygotowaniu dekoracji, pomocy dydaktycznych. Miała bardzo dobry kontakt z pracownikami przedszkola oraz z dziećmi. Dzieci witały Martę z uśmiechem przytulając się do niej. Obecnie jest uczennicą Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Przasnyszu. (1 d Anna Gruszka)

10.       Pani Barbara Dawidowicz

Wolontariusz Roku 2014 w kategorii: Wolontariusz Pracujący na Rzecz Dzieci Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi  im. Kawalerów Orderu Uśmiechu  w Przasnyszu  Pomagający Dzieciom w Nauce

             Jest emerytowaną nauczycielką. Życiowa energia, aktywność i potrzeba kontaktów nie pozwalają jej na odpoczynek. Gdy dowiedziała się, że jeden z pierwszoklasistów nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować w szkole, zdecydowała się pomagać mu jako wolontariuszka. Codziennie na kilka godzin przychodzi do szkoły, aby opiekować się chłopcem i pomagać mu w nauce. Bez niej chłopiec z powodu dużej niedojrzałości szkolnej nie mógłby korzystać z lekcji i w sposób bezpieczny dla siebie i innych dzieci spędzać przerw między zajęciami. Poza tym, obecność pani Basi w klasie, pozwala na spokojniejszą pracę na lekcjach zarówno wychowawczyni, jak i pozostałym uczniom.

11.      Agata Lubowiedzka i Daria Lubowiedzka

Wolontariusz Roku 2014 w kategorii: Wolontariusz Pracujący w Szkole Podstawowej nr 2 im. H.Sienkiewicza  w Przasnyszu  Pomagający Dzieciom w Nauce.

        Wolontariuszki to uczennice Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej.  Pomagają  w nauce uczniom Szkoły Podstawowej nr 2. Są punktualne, obowiązkowe i bardzo zaangażowane w swoją pracę. Łatwo nawiązują kontakt z dziećmi i cieszą się ich sympatią. Wprowadzana przez nie na zajęciach atmosfera życzliwości z domieszką „kontrolowanego luzu” przyciąga dzieci i pozytywnie wpływa na ich stosunek do wolontariuszek i do nauki.

12.      Pani Justyna Kawiecka

Wolontariusz Roku 2014 w kategorii: Wolontariusz Pracujący Podczas Festiwalu Fabryka Światła

         Pani Justyna zgłosiła się do nas w trakcie naboru wolontariuszy do Festiwalu Fabryka Światła. Była jedną z pierwszych ochotniczek. Podjęła się z zapałem zleconych zadań. Brała aktywny udział w przygotowaniu technicznym  i instalacji prac, oprowadzała zwiedzających udzielając rzetelnych informacji, rozdając ulotki informacyjne i kierując na właściwe miejsca, dbała o porządek w miejscu pracy. Była wszędzie tam, gdzie brakowało rąk do pracy, ale potrafiła też wejść w rolę organizatora przewidując działania i pomagając koordynatorom we wszystkich punktach, gdzie odbywał się Festiwal. Z całej pięćdziesięcioosobowej grupy Wolontariuszy Światła praca Pani Justyna zasługuje na szczególne wyróżnienie tym bardziej, że musiała ją połączyć z pracą zawodową oraz obowiązkami domowymi żony i matki. Dziękujemy Pani Justyno!

13.      Milena Kurzyńska

Wolontariusz Roku 2014 w kategorii: Wolontariusz Pracujący w Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia SS. Miłosierdzia  Św. Wincentego a` Paulo w Przasnyszu

Wolontariuszka systematycznie odwiedza podopiecznych Domu Pomocy Społecznej. Szczególnie angażuje się w  pracę z osobami niepełnosprawnymi. Jest osobą wrażliwą, uśmiechniętą i tolerancyjną. Jej wewnętrzna dobroć pozwala mimo młodego wieku zrozumieć potrzeby podopiecznych. Uczy się w Publicznym Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Noblistów Polskich w Przasnyszu.

Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments