Konkurs piosenki ludowej dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

REGULAMIN KONKURSU

PIOSENKI LUDOWEJ

Realizowanego w roku Oskara Kolberga

dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

 

I. ORGANIZATORZY

  • Miejski Dom Kultury w Przasnyszu

ul. 3 Maja 16

06-300 Przasnysz

Sekretariat: Tel/fax (0-29) 752 32 20

 

 

II. UCZESTNICY KONKURSU

  • Uczniowie gimnazjów
  • Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie kandydata na odpowiednim formularzu Karty Zgłoszeniowej do dnia 20.03.2014r. Kartę należy złożyć osobiście w sekretariacie MDK lub przesłać listownie bądź faksem (dane powyżej). Konkurs jest konkursem jednoetapowym, dlatego wszystkich uczestników zarówno z Przasnysza jak i gminy oraz powiatu obowiązuje jeden termin. (Placówki gminne oraz powiatowe proszone są o rozpropagowanie Festiwalu na swoim terenie, za co z góry dziękujemy)

Każda szkoła może zgłosić max. 5 kandydatów. Organizator nie przewiduje udziału duetów ani grup ze względów technicznych oraz organizacyjnych. (Dojazd uczestników na koszt własny lub placówki delegującej.)

W razie dużego zainteresowania Konkursem Wokalnym i dużej liczby uczestników, Organizator zastrzega sobie prawo do rozłożenia konkursu na dwa dni, o czym w razie konieczności poinformuje Szkoły)

 

Przegląd odbędzie się 26.03.2014r. w Sali widowiskowej MDK o godz. 10.00

 

IV. REPERTUAR

1. Dotyczy wszystkich eliminacji:

  • Każdy uczestnik konkursu prezentuje jedną piosenkę o dowolnej tematyce. Wymagany podkład na płycie CD w formacie audio. Organizator zapewnia odpowiednie nagłośnienie oraz mikrofon dla uczestników.

 

V. KRYTERIA OCENY

  • dobór repertuaru
  • interpretacja utworu
  • przekaz emocjonalny
  • ogólny wyraz artystyczny

 

VI. NAGRODY

Nagrody zapewnia Organizator

 

VII. KONTAKT

Osoba do kontaktu: Edyta Przybysławska- Herman

Tel. 605-115-999

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!


MDK Przasnysz


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments