Konkurs „Najpiękniejsze parki Mazowsza”

Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do udziału w II edycji konkursu „Najpiękniejsze parki Mazowsza”. Mogą w nim wziąć udział jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa mazowieckiego, na których terenie w ciągu ostatnich 4 lat powstały czy też zostały zrewitalizowane parki lub skwery.

Konkurs ma na celu edukację ekologiczną w postaci prezentacji dorobku samorządów w zakresie ochrony przyrody, poprawy warunków życia lokalnych społeczności oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.

Przedstawianie działań podjętych w celu stworzenia lub przywrócenia walorów estetycznych i użytkowych parków lub skwerów oraz dostosowanie ich do wymogów współczesnych użytkowników wpływa korzystnie na poprawę wizerunku samorządów.

W celu udziału w konkursie należy przesłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Departament Środowiska

ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa,

wypełnioną Kartę Zgłoszeniową wraz z dokumentacją przedstawiającą zrealizowane działania, projekt, plany, szkice, dokumentację fotograficzną i inne materiały, w terminie do dnia 21 czerwca 2013 r. ( decyduje data stempla).

W roku 2009 w ramach I edycji konkursu komisja konkursowa wyłoniła trzech laureatów oraz przyznała trzy wyróżnienia. Nagrody rzeczowe w postaci wysokiej klasy sprzętu ogrodniczego przedstawiciele Samorządu Województwa Mazowieckiego wręczyli uczestnikom na uroczystej gali podsumowującej konkurs.

Dla laureatów II edycji konkursu organizator również przewiduje nagrody rzeczowe.

Konkurs dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl


Samorząd Województwa Mazowieckiego


Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments