Konkurs historyczny w LO KEN

W przasnyskim LO organizowany jest konkurs historyczny – DROGA  DO  NIEPODLEGŁOŚCI – 25  ROCZNICA PIERWSZYCH WOLNYCH WYBORÓW W POLSCE 1989 r. Konkurs jest bezpłatny, przeznaczony dla uczniów  klas I i II, dla zwycięzców przewidziane są oczywiście ciekawe nagrody. Składa się on z dwóch etapów:

Etap I (test) odbędzie się 16 maja 2014 r.

Etap II (test) odbędzie się 3 czerwca 2014 r.

Ogłoszenie wyników nastąpi 4 czerwca 2014 r.

ZAGADNIENIA KONKURSOWE:

  1. Kryzysy społeczno – polityczne w okresie PRL (1956-1981):

– wydarzenia czerwcowe Poznań 1956 r.

– marzec 1968 r.

– grudzień 1970 r.

– czerwiec 1976 r.

– strajki sierpniowe 1980 r.

– stan wojenny 1981 r.

  1. Powstanie opozycji demokratycznej w czasach PRL-u
  2. Obrady okrągłego stołu i wybory 1989 r.

LITERATURA:

  1. ,,Od niepodległości do niepodległości” Historia  Polski 1918 – 1989, A. Dziurok, M. Gałęzowski, Ł. Kamiński, F. Musiał, Warszawa 2010 ( rozdział 4,5,6 i 7)
  2. ,,Kronika komunizmu w Polsce’’ W. Bernacki, A. Dziurok, M. Korkuć, F. Musiał, J. Szarek, R. Terlecki, Wydawnictwo Kluszczyński ( rozdział 3, 4, 5 i 6)
  3. Multimedialna Historia Polski, Od  Mieszka I do Jana Pawła II, tom. 28 (lata 1950-1960), 29 (lata 1960 – 1980) i 30( lata 1980 – 2005), Redaktor prowadzący Z. Gawryś
  4. Kolekcja Newsweeka – Historia Polski, tom 11, 17, 18, 19, 20 i 25
  5. Historia Polski 1914 – 1993, W. Roszkowski
  6. Podręcznik klasa I, Poznać przeszłość. Wiek XX – zakres podstawowy, Wydawnictwo Nowa Era

ORGANIZATORZY:   Małgorzata Bobrowska-Ostaszewska,  Zdzisław  Zdziarski


opracowała Małgorzata Bobrowska-Ostaszewska


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments