Konkurs fotograficzny „Mazowsze bliskie sercu”

W tym roku już po raz ósmy fotografowie-amatorzy, mieszkający lub uczący się na Mazowszu staną w szranki konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”, organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Nabór prac trwa do końca września 2013 r.
Jury wybierze 6 najlepszych prac, a zwycięzcy zostaną wyróżnieni podczas finałowej gali i otrzymają nagrody.

Najważniejsze informacje w skrócie:

1. Konkurs odbywa się w jednej kategorii tematycznej: „Nakręcone Mazowsze” oraz w dwóch kategoriach wiekowych:

1)  do 16 roku życia (włącznie),

2)  powyżej 16 roku życia.

2. Konkurs przeznaczony jest dla amatorów.

3. Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w konkursie jest złożenie formularza zgłoszeniowego dla właściwej kategorii wiekowej (stanowiącego załączniki do regulaminu) wraz z fotografiami.

4. Zgłoszenia wraz z fotografiami oraz płytą CD/DVD należy składać w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem: „KONKURS  FOTOGRAFICZNY „MAZOWSZE BLISKIE SERCU”:

1)  osobiście w sekretariacie Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35w Warszawie,

2) lub drogą pocztową na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Kultury, Promocji i Turystyki, ul. Okrzei 35, 03 – 715 Warszawa.

5. Zgłaszane do konkursu fotografie oraz płytę CD z nagranym zdjęciem należy opisać na odwrocie, wskazując:

1)  imię i nazwisko autora fotografii,

2)  tytuł zdjęcia.

6. Placówki edukacyjne (np. szkoły, ośrodki szkolno-wychowawcze, domy kultury, kółka zainteresowań itp.) mogą nadsyłać zbiorczo fotografie uczniów/wychowanków na konkurs, przy czym fotografia każdej osoby wraz z formularzem zgłoszeniowym musi być wyraźnie rozdzielona (osobna koperta z imieniem i nazwiskiem każdego uczestnika wewnątrz jednej koperty zbiorczej).

7. Nagrody finansowe w dwóch kategoriach wiekowych:

          I miejsce – 3 000 zł,

          II miejsce – 2 000 zł,

          III miejsce – 1 500 zł.

Uwaga!

Pełna informacja na temat zasad konkursu oraz wzory formularzy zgłoszeniowych znajdują się w regulaminie. Prace nie spełniające wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do konkursu.

Formuła konkursu nie przewiduje możliwości składania prac grupowych.

Wszelkie informacje o konkursie można otrzymać pod nr tel. (22) 59 79 532 oraz (22) 59 79 571 lub wysyłając pytania na adresy e-mail: k.pelizg@mazovia.pl oraz iwona.powaga@mazovia.pl.

Regulamin oraz karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie www.mazovia.pl

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments