Koniec domów dziecka i większe wynagrodzenie dla rodzin zastępczych – rząd szykuje zmiany w ustawie o pieczy zastępczej

W czwartek w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przygotowanego w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Przedstawiła go podsekretarz stanu Barbara Socha, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Demograficznej.

 

– Nowelizacja dotyczy wszystkich obszarów z tym związanych – od profilaktyki i wspierania rodzin zastępczych, przez umieszczanie w nich dzieci, pieczę instytucjonalną i rodzinną, adopcję, aż po usamodzielnianie się podopiecznych – wyjaśniała wiceminister Socha.

W nowelizacji zaproponowano kilka najważniejszych zmian.

Wzrosnąć mają minimalne wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych, dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz rodzin pomocowych. Tu zwiększy się ono z 2 tys. zł do 3,1 tys. zł, zaś w przypadku rodzin pełniących funkcję pogotowia rodzinnego z 2,6 tys. zł do ponad 3.8 tys. zł. Kwoty mają być waloryzowane według wskaźnika inflacji.

 

Centralny rejestr pieczy zastępczej, gromadzący w jednym miejscu komplet danych, pozwoli szybciej i łatwiej znaleźć wolne miejsca na obszarze całego kraju. Starostowie, poza wyznaczonym limitem, nie będą mogli odmawiać przyjmowania dzieci spoza swojego powiatu.

Jedną jednak z najważniejszych zmian jest zakaz tworzenia nowych domów dziecka. Będą mogły powstać jedynie w wyjątkowej sytuacji, za zgodą wojewody i po zasięgnięciu opinii Rzecznika Praw Dziecka.

Nowelizacja daje też szansę młodym osobom, które osiągając 18 rok życia postanowiły opuścić rodziny zastępcze lub placówki opiekuńcze, jednak nie poradziły sobie z usamodzielnieniem.  Teraz uzyskają możliwość jednokrotnego powrotu do systemu pieczy zastępczej.

 

ren

Sprawdź również
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments