Kolejne pieniądze dla organizacji pozarządowych z gminy Jednorożec.

11 lutego odbyła się druga tura podpisania umów z organizacjami pozarządowymi w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Jednorożec w 2021r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz w zakresie zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach świetlic wiejskich znajdujących się na terenie gminy Jednorożec.

 

Konkurs został ogłoszony 8 stycznia. Podmioty uprawnione do wzięcia udziału w konkursie składały oferty do dnia 26 stycznia. Wyniki konkursu zatwierdzono zarządzeniem Nr 9/2021 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 1.02.2021r. oraz ogłoszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jednorożec, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz stronie internetowej Gminy Jednorożec.

Konkurs organizowany jest w oparciu o Roczny Program Współpracy Samorządu Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o działalności pożytku publicznego. Planowana wysokość środków przeznaczonych na realizację Rocznego Programu wynosi 100 000,00 zł. z podziałem na realizację zadań z zakresu:

– kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w kwocie 22 000,00 zł.

– upowszechniania kultury fizycznej i sportu w kwocie 56 000,00 zł.

– działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w kwocie 2 000,00 zł

– organizacji zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach świetlic wiejskich znajdujących się na terenie gminy Jednorożec w kwocie 20 000,00 zł.

 

 

ren


 

Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments