Kolejne inwestycje w gminie Chorzele.

Zarząd województwa mazowieckiego na czele z marszałkiem Adamem Struzikiem 10 kwietnia przyznał gminie Chorzele dotację w kwocie 100 000 zł na realizację przedsięwzięcia pn.” Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Poścień Wieś—Etap II”. Burmistrz Beata Szczepankowska 23 maja podpisała w tej sprawie umowę z członkami zarządu województwa mazowieckiego na czele z Janiną Ewą Orzełowską Wicemarszałkiem Województwa Mazowieckiego.

Kolejna inwestycja.

Gmina Chorzele 7 czerwca podpisała umowę z firmą BUDMAX Anna Pawlikowska na wykonanie zadania pn. „Rozwój infrastruktury społeczno — kulturalnej i rekreacyjnej poprzez remont budynku świetlicy wiejskiej w Rembielinie”. Na ten projekt Gmina Chorzele pozyskała dofinansowanie w kwocie 98 001,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego. Całkowity koszt realizacji zadania to 248 920,02 zł brutto. Termin realizacji przewidziany jest na 30 września br.

Kolejna umowa podpisana.

Burmistrz Beata Szczepankowska wraz z Dyrektorem Wydziału Rozwoju Miasta i Gminy Chorzele Agnieszką Opalach, 7 czerwca podpisała umowę z przedstawicielami firmy Usługi Transportowe Handel Art. Barbara Kucharczyk na zadanie pn. „Budowa chodnika wzdłuż ulicy Ogrodowej wraz z odwodnieniem oraz budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków w miejscowości Chorzele”.

 

Źródło UG Chorzele
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments