KOBIETA, KTÓRA ZMARŁA W PRZASNYSKIM SZPITALU NIE BYŁA OFIARĄ „ŚWIŃSKIEJ GRYPY”

KOBIETA, KTÓRA ZMARŁA W PRZASNYSKIM SZPITALU
NIE BYŁA OFIARĄ „ŚWIŃSKIEJ GRYPY”

 

Nie potwierdziły się informacje, jakoby kobieta, która zmarła w przasnyskim szpitalu miała wirusa  AH1N1, czyli wirusa tzw. :”świńskiej grypy”. Badania laboratoryjne wykazały, że kobieta posiadała wirus grypy typu A, nie był to jednak wirus tzw. „świńskiej grypy”.

Ordynator oddziału i pielęgniarka epidemiologiczna powiadomili pracownika działu epidemiologii PSSE o potwierdzeniu telefonicznym zachorowania na grypę typu A. Ordynator oddziału ponadto poinformował upoważnioną przez rodzinę osobę odbierającą akt zgonu o telefonicznym potwierdzeniu zachorowania na grypę typu A. Rodzina miała więc informacje źródłowe.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przasnyszu stwierdził, że panika wśród społeczności naszego powiatu po zgonie w/w pacjentki powstała nie w wyniku zaniechania działań przez odpowiednie służby, ale przez fakt podania do wiadomości publicznej  nieprawdziwej informacji o zgonie z powodu tzw. „ świńskiej grypy” .

Sławomir Czaplicki

Kierownik

Referatu Rozwoju Gospodarczego, Promocji i  Rynku Pracy

Sprawdź również

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.