Każdy mieszkaniec będzie mógł dołączyć do projektu realizowanego przez MOPS w Przasnyszu, który zapewnia szereg korzyści

Do innowacyjnego projektu prowadzonego przez przasnyski MOPS zakwalifikowano początkowo 10 rodzin z terenu miasta Przasnysz. W ramach oferowanego wsparcia uczestnicy m.in. spotkali się z psychologiem, brali udział w warsztatach, konkursach, seansach filmowych oraz spędzali wspólny czas w parku linowym „Gibon”. Docelowo projekt zakłada uczestnictwo wszystkich chętnych mieszkańców. Jak dołączyć?

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu w dalszym ciągu realizuje innowacyjny projekt „Potencjały – nowe formy kapitału społecznego w gminie miejskiej w Przasnyszu”. Na czym polegały działania, co jeszcze w planach i w jaki sposób można dołączyć do akcji? MOPS zaprasza wszystkich chętnych przasnyszan!

W sierpniu 2020 r. zrealizowano szkolenie dla rodziców pt. „Zagrożenia w sieci i telewizji” oraz „Organizacja czasu wolnego”. Rodzice poszerzyli wiedzę z zakresu aktualnych zagrożeń czyhających na ich dzieci w sieci, roli kontroli rodzicielskiej w procesie wychowania oraz alternatywnych formach spędzania czasu wolnego.

Nabierające tempa działania projektowe zostały znacząco ograniczone wprowadzeniem w całym kraju obostrzeń związanych z rozprzestrzeniającymi się zakażeniami COVID -19. Mimo trudnej sytuacji Projekt realizowano dalej.

Wychodząc naprzeciw trudnościom, dostosowano formę działań do obostrzeń i zaleceń inspektora sanitarnego. Uczestnicy projektu m.in. podnosili kompetencje z zakresu rozwiązywania trudnych sytuacji rodzinnych, biorąc udział w warsztatach pt. „Zarządzanie konfliktami oraz regulamin porządku domowego”. Warsztat przeprowadzono zdalnie.

 

„Klub rodzica” i „Akcja Integracja”

Uruchomiono kluby wsparcia, które regularnie co dwa tygodnie spotykały się w Centrum Animacji i Wsparcia dla Społeczności Lokalnej z zachowaniem ograniczeń wynikających z pandemii. Kluby te prowadzone są przez pracowników socjalnych Ośrodka, którzy są moderatorami dwóch grup. Powołanie „Klubu rodzica” oraz „Akcja Integracja” to odpowiedź na zgłaszane przez mieszkańców problemy i ich potrzeby. W ramach oferowanego wsparcia uczestnicy m.in. spotkali się z psychologiem, brali udział w warsztatach wielkanocnych oraz spędzali wspólny czas w parku linowym „Gibon”.

Jednocześnie realizowano działania, których wykonawcą była Szkoła Podstawowa nr 2 jak: konkurs „Bezpieczny świat Internetu” oraz „Święta nietypowe”. Działania te adresowane były do uczniów. W lutym 2021 r. przeprowadzono wśród nich warsztaty w ramach działania „Promocja zdrowia”. Poza dostarczeniem wiedzy z zakresu zdrowego odżywiania zainicjowano wśród uczniów takie aktywności jak aerobik, taniec i gry zespołowe. Od wiosny uruchomiono warsztaty pod nazwą „Kreowanie pomysłów”, podczas których uczono się efektywnej pracy w zespole z wykorzystaniem metody „burza mózgów”. Realizowano także działania „Paszport rozwoju”, którego celem jest rozwój kompetencji i inicjatyw społeczności szkolnej.

Od początku realizacji projektu 10 rodzin miało możliwość przetestowania nowego narzędzia pracy socjalnej, jakim jest dzienniczek budżetowy. W tym zakresie wiedzę i kompetencje podniesione zostały zarówno wśród pracowników socjalnych MOPS w Przasnyszu, jak i przedstawicieli rodzin.

 

„Grajki pomagajki” i „Wspólne granie”

W reżimie obostrzeń epidemiologicznych rozpoczęto działanie skierowane do dzieci i młodzieży pod nazwą „Grajki pomagajki”, którego realizatorem była Miejska Biblioteka Publiczna. Działanie to przyczyniło się do wzmocnienia jego odbiorców i poszerzania ich horyzontów zainteresowań. Po jego zakończeniu pracownicy Biblioteki realizują kolejne działanie pod nazwą „Wspólne granie”. Aktualnie uczestnicy wzięli udział w pierwszym spotkaniu, gdzie rozwijano umiejętność wspólnego działania, aktywizowano myślenie, a przede wszystkim spędzano wspólnie czas na zabawie, co biorąc pod uwagę skutki pandemii, jest niezwykle ważne dla odbudowania relacji międzyludzkich.

Obecnie w związku z poluzowaniem obostrzeń uruchomiony został również „Klub filmowy” w Miejskim Domu Kultury. Za uczestnikami projektu jest pierwszy seans pt. „Wpuszczony w kanał”.

 

Interesujący projekt? Możesz dołączyć!

Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w trwających i nadchodzących wydarzeniach serdecznie zapraszamy. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.przasnysz.potencjaly.pl lub w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przasnyszu.

 

M. Jabłońska

Sprawdź również
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments