Jutro mija termin składania wniosków na modernizację i restrukturyzację gospodarstw.

Jutro, 30 czerwca upływa termin składania wniosków o środki finansowe przyznawane na „Modernizację gospodarstw rolnych (obszar D)” oraz „Restrukturyzację małych gospodarstw”.

 

Środki pochodzą z programów, które są realizowane w ramach PROW 2014 – 2020.

– Do 23 czerwca w ARiMR zarejestrowano ponad 6 tys. wniosków od rolników chcących rozwijać swoje małe gospodarstwa i prawie 3,6 tys. wniosków od tych, którzy planują gospodarstwo zmodernizować. Dla obu tych programów adresatem wniosków są oddziały regionalne ARiMR. Można je także dostarczyć za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej – poinformowała gmina Chorzele.

Bezzwrotne wsparcie na restrukturyzację swojego małego gospodarstwa wynosi 60 tys. złotych. Wypłacane jest w dwóch ratach. Pierwsza z nich, to kwota 48 tys. złotych. Ta premia trafia do rolników po spełnieniu warunków, które są określone w decyzji o przyznaniu pomocy, zaś druga rata w kwocie 12 tys. złotych wypłacana jest po prawidłowej realizacji biznesplanu.

Kolejne środki finansowe w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych (obszar D)” są przyznawane w formie dofinansowania tak zwanych kosztów kwalifikowalnych, które są poniesione w czasie realizacji inwestycji. Zazwyczaj jest to 50 proc. kosztów. Na wyższe wsparcie, 60 procentowe może liczyć młody rolnik lub kilku rolników razem.

– Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 500 tys. zł, przy czym dla inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową czy modernizacją budynków inwentarskich lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja zwierzęca, rolnik może otrzymać do 200 tys. zł – dodaje gmina.

 

w.b


 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments