Jubileusz 60-lecia Szkoły Podstawowej w Ulatowie-Adamach

23 września 2017r. w Szkole Podstawowej w Ulatowie-Adamach odbyły się uroczystości z okazji 60-lecia oddania budynku szkolnego do użytku i Drugiego Zjazdu Absolwentów. Patronat honorowy nad uroczystością objęli: Wójt Gminy Krzynowłoga Mała Jerzy Humięcki, który udzielił wsparcia finansowego w kwocie 1500 zł na zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursie plastycznym ,, Moja szkoła” i tablicy do prezentacji wystawy z historii Szkoły pt. ,,60 lat minęło…” oraz Starosta Powiatu Przasnyskiego Zenon Szczepankowski, który udzielił wsparcia finansowego w kwocie 2000 zł na wydanie ,, Zeszytu wspomnień”.

       Przybyłych z okazji jubileuszu gości witała dyrektor Danuta Łubińska i współorganizatorka Drugiego Zjazdu Absolwentów Hanna Popiołek. Na uroczystości byli obecni: Starosta Powiatu Przasnyskiego Zenon Szczepankowski, Wójt Gminy Krzynowłoga Mała Jerzy Humięcki, Przewodniczący Rady Gminy Krzynowłoga Mała Bogdan Stryjewski,  Inspektor ds. oświaty Beata Kuklińska, Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Paweł Mostowy (absolwent adamowskiej podstawówki) , Dyrektor PPP w Przasnyszu Elżbieta Radomska,  psycholog PPP w Przasnyszu Anna Brzostek,   Dzielnicowy   Gminy mł. asp. Dariusz Piotrowski, dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzynowłodze Małej Małgorzata Budna, dyrektor Szkoły  Podstawowej w Romanach-Seborach Agata Chmielewska, wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Krzynowłodze Małej Włodzimierz Rudziński, nauczyciele , którzy pracowali w Szkole, a także aktualni nauczyciele, pracownicy oraz  uczniowie  i ich rodzice. Szczególnie  gorąco dyrektor powitała wszystkich  absolwentów oraz najstarszych nauczycieli obecnych na uroczystości , którzy pracowali w tej placówce: Mariannę Borową, Janinę Hulewicz, Tadeusza Marchwińskiego, Annę Kołakowską, Krystynę Ulatowską, Grażynę Lipską, Bożenę Pszczółkowską, Mariannę Gadomską, Barbarę Smoleńską, Halinę Jakubiak. Wdzięczni absolwenci wręczyli swoim pedagogom piękne bukiety i podziękowali za trud wychowania i nauczania.

      Minutą ciszy uczczono tych, którzy ze szkołą byli związani, ale już nie żyją.

     W swoim przemówieniu dyrektor podkreśliła, że historia to ludzie, to oni kształtują życie placówki. W szkole najważniejszy jest uczeń, jej duszą jest nauczyciel i wychowawca , wsparciem-rodzic, a dumą absolwent.

      Program słowno-muzyczny pt. ,, 60 lat minęło…” przygotowali uczniowie kl. III-VI pod kierunkiem nauczycielek:  Jolanty Tynieckiej i Magdaleny Morawskiej. Mali aktorzy zostali nagrodzeni za swój występ gorącymi brawami oraz   koszem pełnym słodyczy ufundowanym przez Wójta Gminy Jerzego Humięckiego i Przewodniczącego Rady Gminy Bogdana Stryjewskiego..

       Nauczycielka języka polskiego Magdalena Morawska odczytała napisany z okazji jubileuszu piękny wiersz pt. ,, Szkoła Podstawowa w Ulatowie-Adamach”, w którym przedstawiła krótką historię szkoły.

       Starosta Zenon Szczepankowski , Wójt Jerzy Humięcki oraz zaproszeni goście złożyli życzenia , wyrazy szacunku i uznania z okazji jubileuszu oraz wręczyli kwiaty dyrektor szkoły Danucie Łubińskiej. W swoich wystąpieniach  podkreślili ważną rolę szkoły w środowisku lokalnym, zaangażowanie dyrektor szkoły oraz nauczycieli i rodziców w realizację   przedsięwzięć kulturalno-oświatowych na rzecz szkoły  oraz społeczności lokalnej.   Podkreślali, że  jest to miejsce przyjazne uczniom, drugi dom.

       Dyrektor Danuta Łubińska podziękowała władzom powiatowym i gminnym za życzliwość, współpracę oraz otwartość na potrzeby szkoły. Serdeczne podziękowania  złożyła współorganizatorce uroczystości-absolwentce i Radnej Gminy pani Hannie Popiołek oraz autorom ,, Zeszytu wspomnień”: emerytowanym nauczycielkom-pani Mariannie Borowej i  pani Grażynie Lipskiej oraz absolwentom adamowskiej podstawówki: dr hab. prof. nadzw. w  Instytucie Włókien Naturalnych w Łodzi  Zdzisławowi Czaplickiemu , artyście malarzowi-prof. nadzw. Politechniki Gdańskiej  Krzysztofowi Wróblewskiemu, dr nauk humanistycznych Annie Jaroch, pani Renacie Smolińskiej, mgr dziennikarstwa Barbarze Popiołek, mgr inż. rolnictwa i technologii żywienia Annie Boczkowskiej.

         Gorące podziękowania i życzenia popłynęły również w kierunku nauczycieli, rodziców , uczniów i pracowników, którzy pomagali w przygotowaniu uroczystości.

        Na zakończenie oficjalnych uroczystości na sali pojawił się ogromny jubileuszowy tort. Później absolwenci i zaproszeni goście udali się do szkolnych sal na pogawędki i wspomnienia przy kawie. Po zwiedzeniu szkoły i spotkaniach w klasach wszyscy zebrali się na szkolnym placu, aby zasadzić pamiątkowe drzewo – DĄB ABSOLWENTÓW’2017.

     Rocznica 60-lecia szkoły stała się świętem wspomnień, a jej podniosła atmosfera na zawsze pozostanie w pamięci wszystkich przybyłych. Szkoła to przecież młodość, przyjaźnie,  beztroska i najpiękniejsze lata. Gdy do nich powracamy, łza w oku się kręci.

UG Krzynowłoga Mała

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments