Jest rozporządzenie o nauce zdalnej. Praktyki, olimpiady i konsultacje mogą odbywać się stacjonarnie

Od 27 stycznia do 27 lutego 2022 r. uczniowie szkół podstawowych klas V-VIII i uczniowie szkół ponadpodstawowych przechodzą na naukę zdalną. Zdalnie pracować będą również placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego. Uczniowie z klas I-IV szkół podstawowych i przedszkolaki kontynuują naukę w trybie stacjonarnym. Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie w tej sprawie.

 

Placówki artystyczne i szkoły specjalne

Na mocy rozporządzenia w tryb nauki zdalnej przeszły szkoły podstawowe w klasach V-VIII , a także szkoły średnie, szkoły i placówki artystyczne.

W szkołach podstawowych i ponadpodstawowych specjalnych, w tym także specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej zajęcia w tym okresie będą odbywać się stacjonarnie, chyba, że inną decyzję podejmie dyrektor danej placówki. Dotyczy to także młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych i poradni psychologiczno-pedagogicznych. Ich działanie w trybie stacjonarnym ma zapewnić ciągłość realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i kształcenia specjalnego, gdzie potrzebny jest bezpośredni kontakt z uczniem.

Otwarte bursy i konsultacje

Burs i internaty będą działały na dotychczasowych zasadach. Uczniowie klas ósmych oraz uczniowie klas maturalnych będą mogli wziąć udział w konsultacjach indywidualnych lub grupowych na terenie szkoły z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne. Dotyczy to przedmiotów, z których uczniowie przystępują do egzaminów. Udział w konsultacjach jest dobrowolny.

– Uczeń przygotowujący się do egzaminu: odpowiednio ósmoklasisty lub maturalnego powinien mieć możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem. Dodatkowo, w ramach konsultacji, dyrektor szkoły może zorganizować w szkole testy sprawdzające poziom przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego – informuje Ministerstwo Edukacji i Nauki.

 

 

Zajęcia praktyczne

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe będą mogły być organizowane stacjonarnie, czyli w miejscu ich prowadzenia. Zajęcia mają odbywać się w wybranych dniach tygodnia. Ich wymiar nie może przekroczyć 16 godzin tygodniowo. To samo będzie dotyczyć uczniów wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, tak zwanych młodocianych pracowników. Sytuacja może się zmienić jedynie ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może zagrozić zdrowiu.

Olimpiady, konkursy i turnieje mogą odbywać się stacjonarnie, ale jedynie za zgodą dyrektora szkoły, centrum lub placówki.

 

j.b.

Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
1 Komentarz
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
brak zasięgu
brak zasięgu
2 lat temu

Zdalne nauczanie jak tu pół powiatu nie ma dostępu do normalnego internetu. Popaprańce hebane.