Jest propozycja podwyższenia minimalnego wynagrodzenia w 2021r.

Zgodnie z propozycją Rady Ministrów przedłożoną do negocjacji Radzie Dialogu Społecznego minimalne wynagrodzenie za pracę od nowego roku wynosiło by 2800 zł. Oznacza to wzrost o 200 zł (7,7%) w porównaniu do stawki obowiązującej w tym roku (2600 zł).

 

Wzrost minimalnego wynagrodzenia powoduje także wzrost minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych. Zgodnie z propozycją Rady Ministrów stawka godzinowa wzrosłaby z 17 zł do 18,30 zł w 2021 r., tj. o 1,30 zł.

W relacji do prognozowanego na 2021 roku przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (5 259 zł) minimalne wynagrodzenie za pracę kształtowałoby się na poziomie 53,2 proc.

Po otrzymaniu propozycji Rządu partnerzy społeczni mają 10 dni na negocjacje i uzgodnienie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej. W przypadku osiągnięcia porozumienia wysokości minimalnego wynagrodzenia ogłaszane są w obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów. W przeciwnym wypadku, Rada Ministrów wydaje rozporządzenie określające wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej w terminie do 15 września.

Wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej są ustalane w oparciu o aktualne i prognozowane wielkości makroekonomiczne (przyjmowane przy opracowaniu projektu budżetu na rok przyszły), w tym m.in. o prognozowane na rok przyszły wskaźniki: wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz przyrostu realnego PKB.


 

Źródło Serwis Samorządowy PAP
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments