Jest praca w Urzędzie Miasta i Gminy Chorzele. Poszukiwany sekretarz

Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele, Eliasz Kostrzewa poszukuje sekretarza. Ogłoszono nabór na stanowisko. Osoba, która będzie pełniła tę funkcję nie może przynależeć do partii politycznej.

 

8 czerwca ogłoszono nabór kandydatów na stanowisko sekretarza miasta i gminy Chorzele. Osoba, która obejmie funkcję, na stanowisku zastąpi Agnieszkę Opalach.

Do konkursu przystąpić może osoba, która:

  • jest obywatelem polskim, Unii Europejskiej lub innego państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP;
  • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta  z pełni praw publicznych;
  • posiada wykształcenie wyższe : preferowane kierunki: prawo, administracja, zarządzanie;
  • nie była  skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • cieszy się nieposzlakowaną opinią; nie tworzy i nie przynależy do partii politycznej;
  • posiada co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym lub posiada co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych;
  • zna regulacje prawne w zakresie funkcjonowania administracji samorządowej.

Wymagania dodatkowe to: zawodowe w zakresie kierowania zespołem i koordynacji działań, umiejętność opracowywania projektów aktów prawnych, umiejętność podejmowania decyzji, umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa, umiejętność analizy dokumentów, a także dyspozycyjność, bardzo dobra organizacja czasu pracy, znajomość struktury urzędu oraz specyfiki gminy i predyspozycje osobowościowe.

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej  kopercie z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko Sekretarza ”  (z podaniem imienia i nazwiska), osobiście w Urzędzie  Miasta i Gminy w punkcie informacyjnym  lub przesłać pocztą na adres:  Urząd Miasta i Gminy  w Chorzelach do 20 czerwca 2024 roku, do godz. 9.00.

 

j.b.

Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
3 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Gosia
Gosia
1 miesiąc temu

Jeszcze należałoby wymienić dyrektorów, tych co przyszli za rządów PSL,i skończyć dawne układy

Lucek
Lucek
1 miesiąc temu

A ja myślałem że Sławomira wymieniają.

Kornelia Micka
Kornelia Micka
27 dni temu

Zgłaszam się i aplikuje, ciekawe jakie szanse.