Jest praca w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu

Komendant Powiatowy PSP w Przasnyszu ogłosił nabór na trzy wolne stanowiska pracy. Poszukiwani są stażyści w służbie przygotowawczej – docelowo starsi ratownicy – kierowcy.

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu ogłosiła nabór do służby przygotowawczej. Poszukiwana jest trójka stażystów – docelowo starsi ratownicy – kierowcy.

Kandydat do służby w Państwowej Straży Pożarnej musi spełniać wymagania określone w art. 28 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (j. t. Dz. U. z 2022 r., poz. 1969)

Wymagania obowiązkowe:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • posiadanie wykształcenia co najmniej średniego
 • niekaralność za przestępstwa lub przestępstwo skarbowe
 • posiadanie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby

Ponadto wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii C z uwagi na prowadzony nabór na docelowe stanowisko starszy ratownik – kierowca.

 

Ważna informacja dodatkowa:

Mianowanie w służbie w PSP może nastąpić po uregulowaniu stosunku do służby wojskowej o którym mowa w art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia  1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, na podstawie  art. 34 ust. 5, warunku tego nie stosuje się do kobiet.

Zasady prowadzenia naboru:

Nabór do służby jest  otwarty i konkurencyjny.

 • I etap – weryfikacja kompletności złożonych dokumentów – wyniki do 9 lutego 2023 r.
 • II etap – test sprawności fizycznej – od 13 do 17 lutego 2023 r.
 • III etap – sprawdzian lęku wysokości (akrofobia) – od 27 do 28 lutego 2023 r. (wyniki do 1 marca 2023 r.)
 • IV etap – ocena złożonych dokumentów i określenie ilości punktów za posiadane wykształcenie i uprawnienia – wyniki do 9 marca 2023 r.
 • V etap – rozmowa kwalifikacyjna – 13 marca 2023 r. (ocena końcowa do 16 marca 2023 r.)
 • VI etap – ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w PSP (przeprowadza Mazowiecka Rejonowa Komisja Lekarska MSWiA w Warszawie)

 

j.b.

Sprawdź również
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments