Jest kolejny wolny etat w Urzędzie Miasta Przasnysz. Dokumenty należy składać do 6 czerwca

Burmistrz Przasnysza ogłosił kolejny nabór na wolne stanowisko w Urzędzie Miasta. Tym razem poszukiwana jest osoba z wykształceniem wyższym lub z doświadczeniem.

 

Urząd Miasta w Przasnyszu poszukuje podinspektora na samodzielnym stanowisku ds. archiwum zakładowego.

Wymagania niezbędne:

  • obywatelstwo polskie,
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  • brak skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • nieposzlakowana opinia
  • wykształcenie wyższe lub średnie (w przypadku wykształcenia średniego wymagany jest 3 letni staż pracy).

Wymagania dodatkowe: znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym; doświadczenie na stanowisku związanym z archiwum zakładowym, umiejętność redagowania pism w sprawach z zakresu stanowiska, wysoka kultura osobista, komunikatywność, asertywność, umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres, umiejętność pracy w zespole.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy dokumenty aplikacyjne powinny złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Miasta Przasnysz 06-300 Przasnysz, ul. Jana Kilińskiego 2 w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na samodzielne stanowisko Podinspektora ds. archiwum zakładowego” w terminie do dnia 10.06.2024 r. (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu Miasta Przasnysz).

 

ren

Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments