Jednorożec. Dotacje trafiły do organizacji pozarządowych.

Podpisanie umów z organizacjami pozarządowymi odbyło się 4 lutego.

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy Jednorożec z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz w zakresie zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach świetlic wiejskich znajdujących się na terenie gminy został ogłoszony 8 stycznia.

Wyniki ogłoszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jednorożec, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz stronie internetowej Gminy Jednorożec.

Poniżej przedstawiamy galerię zdjęć z I tury uroczystego przekazania dotacji z wójtem Krzysztofem Iwulskim oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych. II tura odbędzie się tuż po złożeniu przez organizacje aktualizacji poszczególnych działań, harmonogramu, kalkulacji przewidzianych kosztów w określonym terminie.

 

 

ren


 

Sprawdź również
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments