JEDNOGŁOŚNE ABSOLUTORIUM DLA ZARZĄDU POWIATU PRZASNYSKIEGO

W dniu 21 czerwca 2013 roku Rada Powiatu Przasnyskiego udzieliła jednogłośnego absolutorium Zarządowi Powiatu Przasnyskiego z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok. Podstawą do udzielenia absolutorium było rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu, przedstawionego przez Zarząd Powiatu Przasnyskiego. Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Przasnyskiego, której przewodniczy radny Janusz Osiadacz, na podstawie przeprowadzonej analizy w zakresie realizacji budżetu przez Zarząd Powiatu Przasnyskiego i pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej wystąpiła do Rady Powiatu Przasnyskiego z wnioskiem o udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium w związku z działalnością finansową za 2012 rok. Rada Powiatu Przasnyskiego jednogłośnie opowiedziała się za udzieleniem absolutorium.

Powiat przasnyski realizuje szereg potężnych inwestycji infrastrukturalnych i od początku istnienia, mimo ogromnych nakładów finansowych na inwestycje praktycznie nie posiada zadłużenia. Minimalny dług wynika z tak zwanej „poduszki bezpieczeństwa”, jaką perspektywicznie utworzył powiat zaciągając kredyty pomostowe do kolejnych przedsięwzięć inwestycyjnych finansowanych z funduszy unijnych.

Przypomnijmy, że Powiat przasnyski podtrzymał I miejsce w Polsce wśród powiatów  w rankingu pozyskiwania i wydatkowania środków unijnych przez polskie samorządy, które zajmował za lata 2004-2009. W drugim rankingu, obejmującym okres 2007-2011, a więc od początku obecnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej powiat przasnyski ponownie znalazł się na I miejscu w Polsce, co obrazuje poniższe zestawienie najlepszych powiatów  w Polsce.


Powiat Przasnyski-polski lider pozyskiwania i wydatkowania środków unijnych

Źródło tabeli: opracowanie własne na  podstawie rankingu pisma „Wspólnota” nr 45-46/2012


Sławomir Czaplicki

Kierownik

Referatu Rozwoju Gospodarczego,

Promocji i Rynku Pracy

Rzecznik Prasowy


Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments