Jak odwołać się od decyzji ubezpieczyciela?

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela – od czego zacząć?

Decyzja ubezpieczyciela o odmowie wypłaty odszkodowania może być zaskakująca i frustrująca. Przede wszystkim warto zachować spokój i przemyśleć swoje następne kroki. Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela to proces, który może być skomplikowany, ale odpowiednie przygotowanie zwiększa szanse na sukces.

Od czego tak właściwie zacząć? Osobiście proponujemy dokładne zapoznanie się z decyzją ubezpieczyciela. Powinniśmy zwrócić uwagę na uzasadnienie decyzji oraz wszelkie przepisy, na które powołuje się ubezpieczyciel. Warto również sprawdzić ogólne warunki ubezpieczenia, które otrzymaliśmy przy podpisywaniu umowy. Mogą one zawierać kluczowe informacje dotyczące procedur odwoławczych i wymagań formalnych.

Złożenie odwołania – co powinniśmy przygotować przed napisaniem

Przed przystąpieniem do pisania odwołania, należy zgromadzić wszystkie niezbędne dokumenty i dowody, które mogą potwierdzić nasze stanowisko. Warto również przygotować się do możliwych kontrargumentów ze strony ubezpieczyciela.

 1. Dokumentacja medyczna – jeśli odszkodowanie dotyczy wypadku lub choroby, wszelkie zaświadczenia lekarskie, wyniki badań, historie leczenia oraz rachunki za leczenie są kluczowe.
 2. Zdjęcia i filmy – jeśli istnieją zdjęcia lub filmy z miejsca zdarzenia, mogą one stanowić ważny dowód w sprawie.
 3. Świadkowie – jeżeli są świadkowie zdarzenia, ich zeznania mogą być cennym elementem odwołania.
 4. Rachunki i faktury – wszelkie wydatki, które ponieśliśmy w związku z wypadkiem lub szkodą, powinny być udokumentowane.
 5. Korespondencja z ubezpieczycielem – warto zgromadzić wszystkie pisma, e-maile i notatki z rozmów z przedstawicielami ubezpieczyciela.

Chcesz dowiedzieć się więcej lub potrzebujesz profesjonalnego doradztwa? Sprawdź – odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Jak napisać odwołanie w sprawie odszkodowania?

Odwołanie powinno być napisane w sposób rzeczowy, logiczny i profesjonalny. Oto kilka kroków, które mogą pomóc w stworzeniu skutecznego odwołania:

 1. Nagłówek – na początku pisma powinny znaleźć się nasze dane kontaktowe oraz dane ubezpieczyciela.
 2. Tytuł – krótki i konkretny, np. „Odwołanie od decyzji z dnia … w sprawie polisy nr …”.
 3. Wstęp – krótki opis sytuacji, która doprowadziła do złożenia wniosku o odszkodowanie.
 4. Opis zdarzenia – szczegółowy opis zdarzenia, z uwzględnieniem dat, miejsc i okoliczności.
 5. Argumenty – wyjaśnienie, dlaczego nie zgadzamy się z decyzją ubezpieczyciela. Wskazanie na błędy lub nieścisłości w jego ocenie.
 6. Dowody – przedstawienie zgromadzonych dowodów, które potwierdzają nasze stanowisko.
 7. Podsumowanie – krótkie podsumowanie argumentów i wyrażenie oczekiwania na pozytywne rozpatrzenie odwołania.
 8. Załączniki – lista załączonych dokumentów.

Ile mamy czasu na odwołanie się?

Czas na złożenie odwołania od decyzji ubezpieczyciela jest zazwyczaj określony w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Zwykle wynosi on od 30 do 90 dni od otrzymania decyzji (odmowa wypłaty odszkodowania). Ważne jest, aby dokładnie sprawdzić te warunki, ponieważ przekroczenie terminu może skutkować utratą prawa do odwołania.

Jeżeli nie znajdziemy odpowiednich informacji w dokumentach ubezpieczeniowych, warto skontaktować się bezpośrednio z ubezpieczycielem i zapytać o dokładny termin na złożenie odwołania. Warto także pamiętać, że termin ten liczy się od dnia otrzymania decyzji, a nie od daty jej wystawienia.

Ile czasu potrzeba na rozpatrzenie odwołania?

Czas potrzebny na rozpatrzenie odwołania przez ubezpieczyciela może się różnić w zależności od jego procedur wewnętrznych oraz skomplikowania sprawy. Zwykle jest to okres od 30 do 60 dni. Ubezpieczyciel powinien poinformować nas o przewidywanym czasie rozpatrzenia naszego odwołania.

Jeśli ubezpieczyciel nie udzieli odpowiedzi w ustalonym terminie, warto skontaktować się z nim ponownie i przypomnieć o naszym odwołaniu. W przypadku braku odpowiedzi przez dłuższy czas, można zwrócić się do Rzecznika Finansowego lub złożyć skargę do Komisji Nadzoru Finansowego.

 

materiał zewnętrzny

Sprawdź również

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.