Jak długo trwa sprawa frankowa w zależności od regionu kraju?

„Jak długo potrwa moja sprawa frankowa?” – to najczęstsze pytanie, jakie pada z ust kredytobiorców posiadających kredyt denominowany lub indeksowany do waluty obcej – zarówno tych, którzy już zdecydowali się na wystąpienie z pozwem przeciwko bankowi, jak również tych, którzy dopiero zastanawiają się nad podjęciem takiego kroku. Odpowiedź na postawione wyżej pytanie jest o tyle trudna, że czas trwania postępowania przed sądem zależy od wielu czynników. Niewątpliwie jednym z najistotniejszych z nich jest Sąd, do którego sprawa ma trafić, a ściślej rzecz biorąc – jego wielkość oraz region kraju, w jakim Sąd ten się znajduje.

 

Na podstawie dotychczasowych doświadczeń w Sądach na terenie całego kraju, można dostrzec pewną prawidłowość, a mianowicie, sprawy frankowe trwają dłużej w największych miastach, będących jednocześnie stolicą województwa. W mniejszych ośrodkach miejskich (byłych miastach wojewódzkich), w których funkcjonują Sądy Okręgowe, czas ten wyraźnie się skraca.

Nie ulega wątpliwości, że najdłużej na prawomocny wyrok przyjdzie czekać kredytobiorcom, którzy swój pozew frankowy, zważając na miejsce swego zamieszkania, muszą wnieść do Sądu Okręgowego w Warszawie, a dokładniej do XXVIII Wydziału Cywilnego tego Sądu (tzw. „wydziału frankowego”). Sędziowie orzekający w wydziale frankowym mają w swoich referatach średnio po ok. 1.500 spraw, co przy referacie sędziego w mniejszym sądzie na poziomie 300-500 spraw, wydaje się być liczbą wręcz kolosalną. Z tego też względu na rozprawę w tym Sądzie przyjdzie kredytobiorcy oczekiwać średnio ok. 1,5 roku. Nie bez znaczenia jest tu słowo „średnio” ponieważ niektórzy sędziowie „wydziału frankowego” swój kalendarz rozpraw prowadzą już na początek 2028 r. Szczęśliwie, tak odległy termin rozprawy można wciąż postrzegać w kategorii wyjątku.

Kolejnymi, dosyć mocno obciążonymi Sądami, w których na rozprawę przyjdzie oczekiwać średnio ok. 1 roku, są: Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie, Sąd Okręgowy w Gdańsku, Sąd Okręgowy w Katowicach, Sąd Okręgowy w Poznaniu, Sąd Okręgowy w Krakowie oraz Sąd Okręgowy we Wrocławiu.

Najkrócej na pierwszą rozprawę przyjdzie oczekiwać kredytobiorcom, których sprawa frankowa jest procedowana przez Sąd Okręgowy w Toruniu, Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, Sąd Okręgowy w Olsztynie, Sąd Okręgowy w Kielcach, Sąd Okręgowy w Rzeszowie oraz przez mniejsze sądy okręgowe na terenie kraju. W sądach tych średni czas oczekiwania na pierwszą rozprawę wynosi ok. pół roku.

Z dużym optymizmem należy natomiast spoglądać na to, jak poszczególne sądy radzą sobie z rozpoznawaniem spraw frankowych. W znakomitej większości Sądów, do zakończenia sprawy w I instancji wystarcza przeprowadzenie jednej rozprawy, po której zapada wyrok. Cieszy z pewnością fakt, że większość sądów na terenie kraju coraz sprawniej radzi sobie z problematyką spraw frankowych, co przekłada się na czas trwania procesu.

Niemalże w każdej sprawie frankowej, po wyroku sądu I instancji, Bank wnosi apelację. Ma to na celu oczywiście opóźnienie uzyskania prawomocnego rozstrzygnięcia, a co za tym idzie, realizację wyroku. Czas trwania postępowania apelacyjnego należy prognozować obecnie średnio na ok. 1 – 1,5 roku. W skrajnych wypadkach, które mają miejsce przeważnie w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie, na rozpoznanie apelacji można oczekiwać nawet ok. 2 – 3 lat.

Niewątpliwie zastrzec należy, że wszystkie wskazane w niniejszym artykule przybliżone terminy rozpoznania sprawy zostały określone przy założeniu przede wszystkim prawidłowego poprowadzenia procesu przez profesjonalnego pełnomocnika. Obranie niewłaściwej taktyki procesowej, nieprecyzyjne sformułowanie roszczenia bądź jakikolwiek brak formalny pozwu może bowiem spowodować, że sprawa nie zakończy się na pierwszej rozprawie, co siłą rzeczy wydłuży cały proces o okres oczekiwania na termin kolejnej rozprawy, co w zależności od sądu, potrwa kolejne kilka miesięcy. Stąd też niezwykle istotne jest to, komu powierzymy prowadzenie swojej sprawy frankowej.

Autor: adwokat Kamil Śledź, Korzybski Wojciński Kancelaria Radców Prawnych

 

materiał zewnętrzny

Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments