Jak aplikować?

Dzięki Pani Beacie Zielińskiej – doradcy zawodowemu z Biura Karier w Przasnyszu, która poprowadziła 19 marca spotkanie w ramach projektu „Do startu gotowi… meta: PRACA”, uczestniczki poznały podstawowe dokumenty aplikacyjne, wymagane od kandydatów w procesie rekrutacji jak życiorys i list motywacyjny, a także formularz aplikacyjny, łączący funkcje tych dokumentów.

Selekcja kandydatów do pracy na podstawie dokumentów aplikacyjnych jest pierwszym krokiem w procesie rekrutacyjnym. Są to wizytówki, które otrzymuje pracodawca i na ich podstawie podejmuje decyzję, czy warto zaprosić kandydata do kolejnego etapu rekrutacji.

Dokumenty powinny zawierać dotychczasowe doświadczenia zawodowe i pozazawodowe, osiągnięcia, zainteresowania, znajomość technik informatycznych i języków obcych, uprawnienia i certyfikaty, cechy charakteru i umiejętności “miękkie”, które w 75% odpowiadają za utrzymanie zatrudnienia takie jak: kreatywność, komunikatywność, praca w grupie itp., słowem wszystko, co składa się na profil kandydata.

Zanim przystąpimy do pisania, poznajemy profil firmy, do której aplikujemy, czym się zajmuje, jakie ma osiągnięcia i plany rozwoju, podajemy jedynie prawdziwe fakty i realnie oceniamy posiadane umiejętności, w szczególności znajomość języka obcego. Zdobytą wiedzę uczestniczki sprawdziły podczas zajęć warsztatowych, każda z nich napisała własne cv i list motywacyjny.guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments