IX sesja Rady Powiatu Przasnyskiego

Na podstawie § 39 ust. 1 i § 40 ust. 1 i 2 Statutu Powiatu Przasnyskiego zwołuję
IX sesję Rady Powiatu Przasnyskiego, która odbędzie się 19 czerwca 2015r.
o godz. 15.00w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku dziennego.
  3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Powiatu.
  4. Informacja Przewodniczącego Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu oraz pracach Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
  5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

5.1  zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2022,

5.2  wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na  rok 2015,

5.3  ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Przasnyskiego,

5.4  udzielenia dotacji w 2015r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Przasnyskiego,

5.5  zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok,

5.6  udzielenia Zarządowi Powiatu Przasnyskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014r.

  1. Interpelacje i zapytania.
  2. Wnioski i oświadczenia.
  3. Zakończenie sesji.


Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments