Interwencje Straży Pożarnej Przasnysz od 11 do 17 marca 2015 r.

12.03.2015 r. godz. 1520

            Pożar samochodu osobowego w Przasnyszu przy ul. Królewieckiej. W chwili dojazdu straży pożarnej samochód ugasił właściciel. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, odłączyli instalacje gazową w samochodzie i sprawdzili czy nie pozostały jakie zarzewia ognia.

W wyniku pożaru częściowemu zniszczeniu uległa komora silnika Mercedesa.

16.03.2015 r. godz. 1700

            Wypadek samochodu osobowego z motocyklem w Przasnyszu przy ul. Piłsudskiego. Jedna osoba poszkodowana przewieziona do szpitala (motocyklista). W chwili dojazdu straży pożarnej samochód i motocykl znajdowały się na jednym pasie jezdni. Motocyklistą zajmował się personel medyczny. Podróżujące samochodem osobowym kobiety nie odniosły żadnych obrażeń. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, wraz ze służbą medyczną przetransportowali poszkodowanego do karetki pogotowia, kierowali ruchem drogowym i usunęli pozostałości powypadkowe z jezdni.

W wyniku zderzenia częściowemu zniszczeniu uległ motocykl Honda oraz błotnik ze zderzakiem Volkswagena Golfa.

Ponadto strażacy w minionym tygodniu cztery razy gasili pożar suchej trawy i dwa razy gasili sadze w kominach.

C.D. Wypalanie traw.

 

WYPALANIE TRAW JEST NAPRAWDĘ NIEBEZPIECZNE, ALE TEŻ NIEDOZWOLONE!
Ci, którzy mimo wszystko chcą ryzykować, muszą również liczyć się z konsekwencjami
O tym, że postępowanie takie jest niedozwolone mówi m.in. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. Art. 131: „Kto…wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary… – podlega karze aresztu albo grzywny”.

Art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.); „w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:

  1. rozniecenia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego,
  2. korzystania z otwartego płomienia,
  3. wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.

Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje: Art. 82 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 z późn. zm.) – kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24, § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł. Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997r. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.) stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

W walkę ze zjawiskiem wiosennego wypalania traw włączyła się także Unia Europejska. Założenia polityki rolnej UE regulują między innymi zagadnienia ochrony środowiska w rolnictwie. Jednym z narzędzi umożliwiających dokonywanie pozytywnych przemian w tym sektorze jest system dopłat bezpośrednich. Ta forma wsparcia unijnego, zobowiązuje użytkownika gruntów do ich utrzymania zgodnie z normami tzn. w dobrej kulturze rolnej – art. 7 ust. 1 pkt 2a Ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051 z późn. zm.).

W ślad za Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, należy stwierdzić że wypalanie traw jest nie dość, że środowiskowo szkodliwe, ale także surowo zabronione. Za wypalanie traw grożą, oprócz kar nakładanych np. przez policję czy prokuraturę, także dotkliwe kary finansowe nakładane przez Agencję w postaci zmniejszenia od 5 do 25%, a w skrajnych przypadkach nawet odebrania, należnej wysokości wszystkich rodzajów dopłat bezpośrednich za dany rok (cdn.).

Oficer prasowy

st.kpt. Jarosław Andruszkiewicz


Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments