Interwencje Straży Pożarnej Przasnysz od 10 do 16 marca 2014 r.

14.03.2014 r. godz. 0859

            Zderzenie dwóch samochodów osobowych w Sierakowie gmina Przasnysz. Jedna osoba poszkodowana, przewieziona do szpitala. W chwili dojazdu straży pożarnej i pogotowia ratunkowego, rozbite samochody osobowe znajdowały się w przydrożnym rowie, natomiast podróżujące nimi osoby znajdowały się na zewnątrz (cztery osoby). Jedna z pasażerek uskarżała się na bóle, którą zajął się personel medyczny. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, odłączyli zasilanie elektryczne w uszkodzonych pojazdach, kierowali ruchem drogowym i usunęli pozostałości powypadkowe z jezdni.

W wyniku zderzenia zniszczeniu uległ bok Fiata Pandy, natomiast w Toyocie Auris przód i prawy błotnik.

W dniach 15 do 17 marca straż pożarna 26 razy interweniowała przy usuwaniu skutków silnie wiejącego wiatru. W 7 przypadkach działania dotyczyły zabezpieczenia budynków z których silny wiatr zerwał w całości lub części dachy, obróbki blacharskie (Zaręby, Przasnysz, Pęczki Kozłowo, Połoń). Pozostałe interwencje dotyczyły usuwania powalonych drzew i ich kanarów z dróg.

Ponadto w minionym tygodniu straż pożarna 5 razy gasiła pożary traw.

C.D. Wypalanie traw.

Płoną trawy. Zima była dość łagodna więc już płoną trawy. Niestety są już także pierwsze ofiary śmiertelne wypalania traw w woj. śląskim i lubelskim.

Od początku roku do 17 marca br. strażacy wyjeżdżali już do ponad 23 tysięcy pożarów traw, łąk i nieużytków (paliło się w sumie już ponad 13 792 ha). Najwięcej tego rodzaju pożarów odnotowano na terenie woj. dolnośląskiego (4869), śląskiego (3808) i mazowieckiego (2390).

 

WYPALANIE TRAW JEST NAPRAWDĘ NIEBEZPIECZNE, ALE TEŻ NIEDOZWOLONE!
Ci, którzy mimo wszystko chcą ryzykować, muszą również liczyć się z konsekwencjami
O tym, że postępowanie takie jest niedozwolone mówi m.in. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. Art. 131: „Kto…wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary… – podlega karze aresztu albo grzywny”.

Art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.); “w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:

  1. rozniecenia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego,
  2. korzystania z otwartego płomienia,
  3. wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.

Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje: Art. 82 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 z późn. zm.) – kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24, § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł. Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997r. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.) stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

W walkę ze zjawiskiem wiosennego wypalania traw włączyła się także Unia Europejska. Założenia polityki rolnej UE regulują między innymi zagadnienia ochrony środowiska w rolnictwie. Jednym z narzędzi umożliwiających dokonywanie pozytywnych przemian w tym sektorze jest system dopłat bezpośrednich. Ta forma wsparcia unijnego, zobowiązuje użytkownika gruntów do ich utrzymania zgodnie z normami tzn. w dobrej kulturze rolnej – art. 7 ust. 1 pkt 2a Ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051 z późn. zm.).

W ślad za Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, należy stwierdzić że wypalanie traw jest nie dość, że środowiskowo szkodliwe, ale także surowo zabronione. Za wypalanie traw grożą, oprócz kar nakładanych np. przez policję czy prokuraturę, także dotkliwe kary finansowe nakładane przez Agencję w postaci zmniejszenia od 5 do 25%, a w skrajnych przypadkach nawet odebrania, należnej wysokości wszystkich rodzajów dopłat bezpośrednich za dany rok (cdn).

Oficer Prasowy

st.kpt. Jarosław Andruszkiewicz


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments