Internet szerokopasmowy, gazyfikacji i strategia działania. Posiedzenie zarządu Stowarzyszenia Królewiecki Obszar Funkcjonalny Porozumienie Przasnyskie

17 marca w sali konferencyjnej starostwa powiatowego w Przasnyszu odbyło się kolejne posiedzenie stowarzyszenia Królewiecki Obszar Funkcjonalny Porozumienie Przasnyskie. Spotkaniu przewodniczył starosta przasnyski Zenon Szczepankowski. Obecni byli burmistrzowie i wójtowie oraz przedstawiciele wszystkich miast i gmin z terenu naszego powiatu. W naradzie udział wzięli również przedstawiciele Agencji Rozwoju Mazowsza i Polskiej Spółki Gazowniczej.

Internet szerokopasmowy dla powiatu

Agencja Rozwoju Mazowsza wraz z wykonawcami sieci szerokopasmowego internetu na terenie powiatu przasnyskiego poinformowała o zakończeniu realizacji obwodowej sieci przechodzącej przez wszystkie gminy. Obecnie poszukiwani są przez Agencję operatorzy, którzy podpiszą z nią umowy na pozyskanie, doprowadzenie i obsługę bezpośrednich odbiorców internetu na terenie miast i gmin powiatu przasnyskiego.

Gazyfikacja już do odbiorców indywidualnych

Przedstawiciele Polskiej Spółki Gazowniczej zgodnie z planem koordynowanej przez starostę przasnyskiego inwestycji zaopatrzenia powiatu w gaz – przekazali obecnym samorządowcom ankiety mające na celu poznanie zapotrzebowania indywidualnych odbiorców gazu na terenie poszczególnych samorządów powiatu. Do końca kwietnia ankiety za pośrednictwem burmistrzów i wójtów mają trafić do mieszkańców, a następnie zbiorcze zestawienie przygotuje starostwo powiatowe w Przasnyszu. Ankiety nie są zobowiązujące  – a Spółka na tym etapie chce poznać skalę potrzeb indywidualnych odbiorców na terenie miast i gmin powiatu. Potencjalne zapotrzebowanie na gaz w strefach gospodarczych oszacuje starostwo powiatowe na podstawie zlokalizowanych i planowanych do lokalizacji inwestycji.

Zarząd stowarzyszenia odrzucił projekt strategii

Podczas posiedzenia członkowie zarządu stowarzyszenia odrzucili i skierowali do ponownych prac strategię działania opracowywaną przez firmę zewnętrzną. Firma została zobowiązana do przygotowania harmonogramu konsultacji projektu strategii stowarzyszenia z burmistrzami, wójtami oraz starostą powiatu  i przeprojektowania jej zapisów na podstawie postulatów wszystkich szefów przasnyskich samorządów miejskich, gminnych oraz powiatowego.

Sławomir Czaplicki
Zastępca Dyrektora
Wydziału Rozwoju Gospodarczego,
Rynku Pracy, Promocji,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska


Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments