Urzędy


 Starostwo Przasnysz
Przasnysz, Św. St. Kostki 5

tel.: 29 752 22 70


Urząd Gminy
Przasnysz, Św. St. Kostki 5,

tel.: 29 752 27 09


Urząd Miasta
Przasnysz, Kilińskiego 2,

tel.: 029 756 49 00


Powiatowy Urząd Pracy
Przasnysz, B. Joselewicza 6,

tel.: 29 752 25 11, 29 752 53 06


Urząd Skarbowy
Przasnysz, Świerkowa 3,

tel.: 29 752 26 62,


Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Przasnysz, Leszno 4,

tel.: 29 752 53 76


Powiatowa Komenda Policji
Przasnysz, Świerkowa 5,

tel.: 29 752 22 61


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
Przasnysz, Baranowska 44,

tel.: 29 752 26 56


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Przasnysz, Św. Stanisława Kotki 5,

tel.: 29 752 28 83


Urząd Pocztowy
Przasnysz, 3 Maja 11,

tel.: 29 752 24 40


Oddział Pocztowy  nr 1
Przasnysz, Sportowa 1,

tel.: 29 752 46 01