III OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI IM. ALFREDA BORKOWSKIEGO „OPOWIEŚCI Z RODZINNYCH STRON”

Zapraszamy do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Alfreda Borkowskiego, organizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej, Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej, Związek Literatów na Mazowszu oraz Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Przasnyszu.

Regulamin

1.Cel konkursu:

– przypomnienie twórczości Alfreda Borkowskiego (15 VI 1930 – 12 II 2012), lekarza, pisarza i społecznika, związanego z ziemią przasnyską i ciechanowską.

Alfred Borkowski urodził się w Mchowie pod Przasnyszem, w Przasnyszu kończył szkołę podstawową i średnią, a w Ciechanowie przez wiele lat mieszkał, pracował i tworzył. Spoczywa na zabytkowym cmentarzu przy ul. Płońskiej. Był autorem ponad trzydziestu książek prozatorskich, gł. o tematyce regionalnej oraz  jedenastu zbiorów poezji.

– ocalanie i utrwalanie wiedzy o przeszłości Mazowsza.

– edukacja historyczna społeczeństwa.

– integracja środowisk literackich  i regionalnych.

– promocja regionu przez sztukę.

  1. Konkurs adresowany jest do osób niezrzeszonych lub będących członkami związków twórczych, piszących w języku polskim.
  2. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie do 15 maja 2018 r., na adres organizatora jednego utworu o cechach formalnych znamiennych dla prozy Alfreda Borkowskiego  (klechda, legenda, opowiadanie, historia miejscowości, biografia, historia rodziny, opis obyczaju), o objętości do 10 stron standardowego maszynopisu, inspirowanego dziejami Mazowsza, nigdzie wcześniej nie publikowanego i nie nagradzanego. Utwór należy przesłać w trzech egzemplarzach, w formie maszynopisu lub wydruku komputerowego, z  dopiskiem na kopercie: Opowieści z rodzinnych stron. W przypadku przesłania wydruku komputerowego należy dołączyć płytę CD lub DVD z zapisanym tekstem.
  3. Każdy utwór należy opatrzyć godłem, dołączyć zamkniętą kopertę, opatrzoną takim samym pseudonimem, zawierającą dane o autorze: imię i nazwisko, wiek, dokładny adres i telefon kontaktowy.
  4. Prace konkursowe ocenia powołane przez organizatorów Jury, w skład którego wchodzą pisarze, historycy i regionaliści. Prace nie spełniające wymogów regulaminu nie będą uwzględniane w konkursie.
  5. Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia ufundowane przez organizatorów i sponsorów. O wynikach zostaną poinformowane tylko osoby nagrodzone.
  6. Organizatorzy nie wysyłają nagród. Nagrody mogą odebrać laureaci lub upoważnione przez nich osoby przez trzy miesiące po ogłoszeniu wyników. Po tym terminie nagrody przechodzą na rzecz organizatorów.
  7. Ogłoszenie wyników, uhonorowanie laureatów oraz prezentacja nagrodzonych utworów nastąpi 15 czerwca 2018 r. w rocznicę urodzin Alfreda Borkowskiego w Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Przasnyszu.
  8. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac i kosztów przejazdu.
  9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do druku wybranych utworów w „Roczniku Przasnyskim”, „Ciechanowskich Zeszytach Literackich” oraz do cytowania ich w mediach, bez dodatkowej zgody na nieodpłatną publikację.
  10. Utwory należy nadesłać na adres:

Piotr Kaszubowski

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej

Joselewicza 10, 06-300 Przasnysz

tel. 798 041 801, e–mail: pikas@op.pl

Patronat:

Starosta Przasnyski

Organizatorzy:

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej

Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej

Związek Literatów na Mazowszu

Liceum Ogólnokształcące im. Komisja Edukacji Narodowej w Przasnyszu

Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments