II moduł projektu „RozPRACUJ to z biblioteką”

W dniach 21 – 22 lutego 2013 r. pracownicy biblioteki uczestniczyli w II module projektu „RozPRACUJ to z biblioteką”.

W trakcie warsztatów bibliotekarze analizowali sytuację swojej placówki (analiza SWOT) – mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia.

Określali potrzeby różnych grup mieszkańców, które stanowić będą podstawę do przygotowania trzyletniego planu rozwoju biblioteki prezentującego konkretne pomysły na działania i odpowiadającego na potrzeby lokalne.

Warsztaty prowadzone są przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej (CAL).


MBP PrzasnyszSprawdź również

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.