Historycznie i zdrowo w gminie Przasnysz

W piątek, 6 sierpnia Urząd Gminy Przasnysz ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021 w zakresie „Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej” oraz „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”. Na ten cel z budżetu gminnego rozdysponowano kwotę 30 tysięcy złotych.

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju gminy Przasnysz otrzymało 15 tys. zł na projekt „Upowszechnianie tradycji narodowej i historii lokalnej”. W jego ramach w najbliższą sobotę odbędzie się festyn rodzinny w Bogatem, gdzie będzie można zagrać w dawne gry i zabawy. Stowarzyszenie wyda trzy broszury: „Bartniki dawniej i dziś”, „Historia Karwacza” oraz „Opowieści Kazimierza Wendy”. Na zakończenie zostaną zorganizowane gminne obchody Dnia Niepodległości.

 

Drugi projekt Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju gminy Przasnysz pod nazwą „Od aktywności do zdrowia” także otrzymał dofinansowanie w tej samej kwocie. Zostaną zorganizowane zajęcia zumby dla wszystkich mieszkańców gminy, które odbędą się w ośmiu miejscowościach: Bartniki, Bogate, Dobrzankowo, Karwacz, Leszno, Mchowo, Stara Krępa i Wielodróż. W Gostkowie, Karwaczu i Wielodrożu odbędą się dodatkowo warsztaty zdrowego żywienia połączone z pokazem i przygotowaniem potraw dietetycznych.

 

j.b.

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments