Gminna Biblioteka Publiczna zaprasza na konkurs fotograficzny

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Zabytki Gminy Przasnysz”

1. Organizatorem konkursu fotograficznego jest Gminna Biblioteka Publiczna w Przasnyszu z siedzibą w Bogatem.

2.W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół gminy Przasnysz.

3.Celem konkursu jest:
pokazanie walorów historycznych i kulturowych gminy;
– zainteresowanie dzieci i młodzieży historią własnej miejscowości, gminy;
-kształtowanie i rozwijanie wśród uczestników zdolności artystycznych, inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie fotografii;
– promocja gminy.

4. Przedmiotem fotografii powinny być zabytki (pomniki, cmentarze, kościoły, kapliczki, budynki, elementy krajobrazu) – wszystko, co posiada wartość historyczną i artystyczną i stanowi pamiątkę przeszłości.

5. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 2 fotografie.

6. Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Przasnyszu z siedzibą w Bogatem , Bogate 57 A, 06-300 Przasnysz z dopiskiem ”Konkurs fotograficzny” do dnia 07 czerwca 2013roku.

7. Fotografie powinny być wydrukowane w formacie nie mniejszym niż 13 x 18 cm oraz bezwarunkowo w postaci elektronicznej przy jak największej rozdzielczości.

8. Zgłaszane do konkursu fotografie należy opisać : tytuł zdjęcia z krótką informacją o zabytku, imię i nazwisko autora, adres, telefon lub a-mail.

9. Biblioteka nie zwraca zdjęć zgłoszonych do konkursu i zastrzega sobie prawo do ich publikowania, umieszczania na stronach internetowych, w mediach i nieodpłatnego wykorzystania w innej formie podając imię i nazwisko autora.

10. Prace konkursowe oceniać będzie Komisja powołana przez organizatora.

11. Spośród zgłoszonych do konkursu prac Komisja przyzna nagrody za I, II i III miejsce. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

12. Organizator konkursu informuje, że dane osobowe uczestników będą przechowywane i przetwarzane wyłącznie w związku z wykonywaniem postanowień niniejszego Regulaminu.

13. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza akceptację warunków Regulaminu.

14. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród telefonicznie.

15. Informacja o terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie podana na stronie www.cilbogate.pl

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela organizator: tel. 29 751 39 17


SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

KARTA ZGŁOSZENIA


Gminna Biblioteka Publiczna w Przasnyszu z siedzibą w Bogatem


Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments