Gminna Biblioteka Publiczna w Bogatem poszukuje pracowników

Gminna Biblioteka Publiczna im. Józefa Narzymskiego w Bogatem ogłosiła nabór na wolne stanowiska pracy. Poszukiwany jest główny księgowy i animator kultury.

 

Gminna Biblioteka Publiczna im. Józefa Narzymskiego w Bogatem poszukuje głównego księgowego oraz animatora kultury.

Osoba zatrudniona na stanowisku głównego księgowego będzie pracowała w wymiarze ¼ etatu, czyli 10 godzin tygodniowo.

Wymagania formalne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • ukończone ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia zawodowe lub ukończone studia na innym kierunku i ekonomiczne studia podyplomowe lub ukończona policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości,
 • biegła umiejętność obsługi komputera i znajomość podstawowych aplikacji biurowych.

 

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość aktualnych przepisów (w tym: zagadnień rachunkowości budżetowej, ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o zamówieniach publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych , przepisów podatkowych, płacowych oraz przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych,
 • dobra znajomość programów księgowych,
 • odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

 

W zakresie wykonywanych zadań na tym stanowisku znajdziemy m.in. prowadzenie rachunkowości, prowadzenie rozliczeń z ZUS  i Urzędem Skarbowym, wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, a także opracowywanie rocznego planu finansowego i czuwanie nad planowym jego wykonaniem oraz sporządzanie niezbędnych korekt planu rocznego, składanie informacji o realizacji planu finansowego, czy też sporządzanie rocznych i okresowych sprawozdań finansowych i statystycznych.

Osoba zatrudniona na stanowisku animatora kultury będzie pracowała w wymiarze ½ etatu, czyli 20 godzin tygodniowo.

 

Wymagania formalne:

 • wykształcenie wyższe licencjat lub magisterskie, preferowane kierunki pedagogiczne, humanistyczne;
 • znajomość podstawowych przepisów dotyczących funkcjonowania bibliotek publicznych;
 • doświadczenie przy prowadzeniu działań edukacyjnych, animacyjnych, promocyjnych z zakresu upowszechniania kultury;
 • biegła obsługa komputera, urządzeń biurowych, dobra znajomość pakietu Office oraz umiejętność wykorzystywania narzędzi cyfrowych w pracy promocyjno – edukacyjnej;
 • umiejętności samodzielnej organizacji pracy;
 • wysoka motywacja do pracy na rzecz lokalnej społeczności, umiejętność podejmowania niestandardowych wyzwań, komunikatywność;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na w/w stanowisku.

 

W zakresie wykonywanych zadań na tym stanowisku znajdziemy m.in. organizowanie form pracy z czytelnikiem, służących popularyzowaniu książki i czytelnictwa,  planowanie i koordynowanie działań promocyjnych (spotkania z autorami, organizacja wieczorów literackich, zajęcia czytelnicze dla dzieci, warsztaty) oraz udział w realizacji innych statutowych zadań, a także wyszukiwanie sposobów pozyskiwania środków pozabudżetowych (krajowych, unijnych) na projekty czytelnicze i współpraca ze środowiskiem lokalnym, mieszkańcami, organizacjami, szkołami, przedszkolami i innymi instytucjami.

 

j.b.

Sprawdź również
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments