Gmina Przasnysz. Zmiana stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wójt Gminy Przasnysz informuje, że zgodnie z uchwałą Nr VI/44/2019 Rady Gminy Przasnysz z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty od 1 lipca 2019 r. stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostaną zmienione.

Nowe stawki będą wynosić odpowiednio:

  • za odpady zbierane w sposób selektywny – 12,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej;
  • za odpady zbierane nieselektywnie – 20,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej.

Każdy właściciel nieruchomości w związku ze zmianą stawki otrzyma stosowne zawiadomienie.

Zadeklarowany sposób gromadzenia odpadów właściciel nieruchomości może zmienić poprzez złożenie nowej deklaracji w Urzędzie Gminy Przasnysz pok. nr 6.

Jednocześnie informujemy, że odpady selektywne powinny być zbierane wyłącznie w workach przeznaczonych do segregacji. Worki zostawiane są mieszkańcom przez firmę odbierającą odpady komunalne.

W przypadku gdy ilość pozostawionych worków jest niewystarczająca, każdy właściciel nieruchomości otrzyma potrzebną ilość (bezpłatnie) w biurze obsługi klienta MZGKiM ul. Leszno 47, 06-300 Przasnysz.

Brak worków do segregacji nie jest wystarczającym usprawiedliwieniem w zakresie niewywiązywania się z zadeklarowanego sposobu gromadzenia odpadów.

Wójt Gminy Przasnysz

/-/ Grażyna Wróblewska


Źródło UG Przasnysz
Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments