Gmina Przasnysz wzorem dla innych

Gmina Przasnysz została niedawno wytypowana do udziału w konferencji organizowanej przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego – jako przykład samorządu, w którym modelowo rozwija się współpraca na linii administracja – organizacje pozarządowe. Jest to niewątpliwe docenienie wysiłków na tym polu, które od lat podejmuje wójt Grażyna Wróblewska i kierowany przez nią urząd.

Wspomniane seminarium, zatytułowane „Aktywni mieszkańcy. Silny samorząd. Lokalne partnerstwo – model partnerskiej gminy w rozwoju społeczno-ekonomicznym terenów wiejskich” było adresowane do wszystkich osób zainteresowanych rozwijaniem ruchu trzeciego sektora w gminach. Stąd też pojawiło się na nim wielu reprezentantów organizacji, i samorządów, w których docenia się rolę aktywności obywatelskiej.

Tym większą więc radość sprawiła nam prośba wystosowana przez organizatorów konferencji – Regionalny Ośrodek EFS z Ostrołęki – o zaprezentowanie naszego modelu współpracy samorządu z mieszkańcami, który realizujemy od kilku już lat.

Wśród najważniejszych celów konferencji wskazywano zebranie doświadczeń w aktywizowaniu społeczno-ekonomicznym mieszkańców, usprawnienie tworzenia partnerstw lokalnych, budowania systemu wsparcia dla inicjatyw mieszkańców oraz wdrażania modelu partnerskiej gminy. Ten ostatni został zaprezentowany na przykładzie gminy Przasnysz. Udało się to zaprezentować z perspektywy trzech stron zaangażowanych w działania aktywizacyjne. Samorząd reprezentowała wójt Grażyna Wróblewska, sformalizowaną organizację – przedstawicielki Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Gminy Przasnysz: Elżbieta Urban i Danuta Radomska, zaś grupę nieformalną – Barbara Piechnik z Koła Gospodyń Wiejskich „Leszczynka”  Leszna.

I właśnie z perspektywy tych trzech środowisk działających w przasnyskiej gminie wiejskiej udało się przedstawić ostatnie sukcesy w tym zakresie. Do tych zaś należy zaliczyć realizację programu OWIES, powstanie siedmiu nieformalnych grup mieszkańców gminy, którzy aktywizują swoje środowiska, pozyskanie grantów z programu FIO – Mazowsze Lokalnie i realizacja szeregu projektów dla społeczności poszczególnych sołectw (m.in. w Dobrzankowie, Lesznie, Obrębie, Mchowie, Oględzie), czy wreszcie rozwijaną zasadę finansowania projektów obywatelskich z funduszu sołeckiego.

To wszystko sprawia, że dziś gmina Przasnysz jest uznawana za jedną z najaktywniejszych w regionie pod względem rozwoju kapitału społecznego, a sami mieszkańcy – za jedną z najzaradniejszych społeczności w powiecie przasnyskim.


Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments