Gmina Przasnysz uchwaliła nowe górne stawki za odbiór odpadów komunalnych dla przedsiębiorców

Radni Gminy Przasnysz uchwalili stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków. Uchwała dotyczy, właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (przedsiębiorców).

 

W poniedziałek, 23 stycznia podczas sesji Rady Gminy Przasnysz została uchwalone stawki opłat za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych z nieruchomości przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dany przedsiębiorca odbierający odpady komunalne posiadający wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Przasnysz dla zachowania konkurencyjności może regulować ceny usług na podstawie ponoszonych kosztów, ale nie może przekroczyć górnych stawek.

Wysokości opłat, jeśli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

  • pojemnik/worek o pojemności do 120 l – 60,00 zł
  • pojemnik o pojemności 240 l – 120,00 zł
  • pojemnik o pojemności 1 100 l- 250,00 zł
  • pojemnik o pojemności  7000 l- 1 200,00 zł

 

Wysokości opłat, jeśli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

  • pojemnik/worek o pojemności do 120 l – 100,00 zł
  • pojemnik o pojemności 240 l – 150,00 zł
  • pojemnik o pojemności 1 100 l – 400,00 zł
  • pojemnik o pojemności  7000 l – 2 000,00 zł

 

Usługa opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wynosi 50,00 zł/m3.

Usługa opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych wynosi 150,00 zł/m3.

Stawki ujęte w nowej uchwale, są kwotami maksymalnymi, jakie mogą być stosowane przez firmy świadczące tego typu usługi na terenie gminy.

– Istota górnej stawki opłaty jest tożsama z istotą maksymalnej ceny i służyć ma ochronie nabywcy usługi przed wygórowanymi cenami, których mógłby żądać przedsiębiorca za swoje usługi – czytamy w uzasadnieniu chwały.

 

Powodem przyjęcia tej uchwały była potrzeba zaktualizowania stawek w związku ze zmianą cen rynkowych i ze znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

– Po zmianie za nieczystości ciekłe oprócz nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych uznajemy również nieczystości ciekłe gromadzone w osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków – czytamy.

Stawki dla nieruchomości zamieszkałych pozostają bez zmian.

 

j.b.

 

Sprawdź również
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments