Gmina Przasnysz: Szansa na dofinansowanie do odnawialnych źródeł energii

Urząd Gminy Przasnysz informuje, że bierze udział konkursie w ramach Działania 4.1 Odnawialne źródła energii – typ projektów „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Projekt polegać będzie na budowie, rozbudowie oraz przebudowie infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej ze źródeł odnawialnych. W szczególności inwestycji w budowę/przebudowę instalacji/jednostek wytwórczych energii elektrycznej/cieplnej przy wykorzystaniu energii słońca (fotowoltaika, kolektory słoneczne), geotermii oraz pomp ciepła (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) oraz przeprowadzeniu działań informacyjno-promocyjnych zgodnie z RPO WM 2014-2020 związanych z podnoszeniem świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Przasnysz.

W przypadku przyznania dotacji – zainteresowane osoby będą mogły uzyskać 70% dofinansowania na:

  1. instalacje solarne,
  2. instalacje fotowoltaiczne,
  3. pompy ciepła.

Urząd Gminy Przasnysz, pokrywa wszystkie koszty przygotowawcze. Zapraszamy do składania deklaracji udziału w projekcie w terminie do 28 września 2016 roku

Formularz deklaracji dostępny jest w pokoju nr 3, w sekretariacie Urzędu Gminy, można pobrać go także na stronie internetowej: www.przasnysz.pl

Kontakt: Urząd Gminy Przasnysz, ul. Św. Stanisława Kostki 5 06-300 Przasnysz.

Dodatkowych informacji udzieli Andrzej Szczepański, pok. nr 3, tel. 29 752 27 09 wew. 36, e-mail: a.szczepanski@przasnysz.pl

Wójt Gminy Przasnysz

Grażyna Wróblewska

Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments