Gmina Przasnysz. Oznakowano obszar zagrożony ASF

Gmina Przasnysz realizując zalecenia wynikające z Rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 13.07.2023 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie powiatu przasnyskiego i makowskiego dokonała oznakowania miejscowości objętych jako obszar zagrożony stosownymi tablicami informacyjnymi. Łącznie oznakowanych zostało 10 miejscowości.

 

W czwartek, 13 lipca wicewojewoda mazowiecki Sylwester Dąbrowski wydał rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie powiatu makowskiego i przasnyskiego.

Zgodnie z nim ustanawia się obszar objęty ograniczeniami składający się z obszaru zapowietrzonego i obszaru zagrożonego. Transport zwierząt i produktów przez ten obszar będzie się odbywał bez zatrzymywania lub rozładunku na obszarze objętym ograniczeniami w pierwszej kolejności z wykorzystaniem głównych autostrad lub głównych połączeń kolejowych oraz unikając przejazdu w pobliżu zakładów, w których utrzymywane są zwierzęta świniowate.

Rozporządzenie zakłada wprowadzenie dodatkowych środków bezpieczeństwa biologicznego, które polega na niezwłocznym przeprowadzeniu dodatkowej dezynfekcji zakładu, w którym utrzymywane są świniowate, środkiem dezynfekcyjnym figurującym w rejestrze preparatów biobójczych stosowanym zgodnie z instrukcjami zawartymi w kartach charakterystyki środka, który może być stosowany w obecności zwierząt, z których lub od których pozyskuje się produkty pochodzenia zwierzęcego.

 

Za obszar zapowietrzony afrykańskim pomorem świń (ASF) uznaje się teren obejmujący w powiecie przasnyskim w gminie Przasnysz miejscowości: Fijałkowo, Józefowo, Dobrzankowo, Bogate, Wielodróż, Helenowo Nowe, Helenowo Stare, Wyrąb Karwacki, Emowo, Helenowo-Gadomiec.

Na obszarze zapowietrzonym, zakazuje się:

 • przemieszczania z zakładów i do zakładów utrzymywanych świniowatych;
 • odnowy populacji zwierząt łownych należących do świniowatych;
 • organizowania wystaw, targów, pokazów i innych zgromadzeń świniowatych, w tym ich pozyskiwania i rozpowszechniania
 • przemieszczania z zakładów nasienia, oocytów i zarodków uzyskanych od utrzymywanych w nich świniowatych;
 • pozyskiwania nasienia, oocytów i zarodków uzyskanych od utrzymywanych świniowatych;
 • objazdowego sztucznego unasienniania świniowatych;
 • objazdowego krycia naturalnego świniowatych;
 • przemieszczania świeżego mięsa i podrobów pochodzących od świniowatych z rzeźni lub zakładów obróbki dziczyzny;
 • przemieszczania produktów mięsnych uzyskanych ze świeżego mięsa świniowatych z zakładu;
 • przemieszczania produktów ubocznych pochodzących od lub ze świniowatych utrzymywanych z wyjątkiem całych ciał martwych zwierząt lub części ich ciał;
 • przemieszczania obornika w tym zużytej ściółki i używanej ściółki pochodzących od świniowatych z zakładów;
 • przemieszczania skór, skórek i szczeciny pochodzących od świniowatych z zakładów.

 

Na obszarze zagrożonym, w zakładach, w których utrzymywane są świniowate nakazuje się:

 • trzymanie świniowatych oddzielnie od innych zwierząt;
 • zapewnienie dodatkowego nadzoru w celu zidentyfikowania dalszego rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń (ASF) do zakładów poprzez niezwłoczne informowanie właściwego miejscowo, powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w zakładach;
 • zastosowanie odpowiednich środków dezynfekujących przy wejściach i wyjściach z zakładu;
 • zastosowanie odpowiednich środków bioasekuracji w odniesieniu do wszystkich osób mających styczność ze świniowatymi bądź wszystkich osób wchodzących do zakładu lub opuszczających go, a także w odniesieniu do środków transportu, aby zapobiec ryzyku rozprzestrzenienia się afrykańskiego pomoru świń (ASF);
 • prowadzenie ewidencji;
 • niezwłoczne usunięcie zwłok świniowatych poprzez unieszkodliwianie całych ciał lub części martwych lub uśmierconych świniowatych

 

 

ren

 

Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
2 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Wujek Claus
Wujek Claus
10 miesięcy temu

Większych bzdur nie słyszałem. Czego się nie robi na rozkaz UE by wyrżnąć zdrowe zwierzęta. Za to pod osłoną nocy wjeżdża do Polski mięso niskiej jakości z Niemiec, Belgii czy Danii. Tak się niszczy rolnictwo w konkurencyjnym kraju. Później trudno będzie odbudować naszym rolnikom populację i będziemy uzależnienie od świństwa z innych państw. Rolnicy! Nie nabierajcie się na takie tablice, sami na swój koszt badajcie swoją zwierzynę. Z żadnej Afryki taka choroba nie przyszła. Tam je nie znają, to wymysł globalistów chcących zniszczyć polskie rolnictwo. Brak Andrzeja Leppera, on przed UE ostrzegał, że zniszczy polskie, zdrowe rolnictwo.

Anna
Anna
10 miesięcy temu
Reply to  Wujek Claus

Nadmienię ze mięso beż kontroli służb jedzie również z Ukrainy. No ale… widać trzeba wybić własne aby sąsiedzi zarobili..