Gmina Przasnysz objęta obszarem zagrożonym afrykańskim pomorem świń

W czwartek, 13 lipca wicewojewoda mazowiecki Sylwester Dąbrowski wydał rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie powiatu makowskiego i przasnyskiego.

 

Zgodnie z nim ustanawia się obszar objęty ograniczeniami składający się z obszaru zapowietrzonego i obszaru zagrożonego.

Transport zwierząt i produktów przez ten obszar będzie się odbywał bez zatrzymywania lub rozładunku na obszarze objętym ograniczeniami w pierwszej kolejności z wykorzystaniem głównych autostrad lub głównych połączeń kolejowych oraz unikając przejazdu w pobliżu zakładów, w których utrzymywane są zwierzęta świniowate.

Rozporządzenie zakłada wprowadzenie dodatkowych środków bezpieczeństwa biologicznego, które polega na niezwłocznym przeprowadzeniu dodatkowej dezynfekcji zakładu, w którym utrzymywane są świniowate, środkiem dezynfekcyjnym figurującym w rejestrze preparatów biobójczych stosowanym zgodnie z instrukcjami zawartymi w kartach charakterystyki środka, który może być stosowany w obecności zwierząt, z których lub od których pozyskuje się produkty pochodzenia zwierzęcego.

 

Za obszar zapowietrzony afrykańskim pomorem świń (ASF) uznaje się teren obejmujący w powiecie makowskim:

 • w gminie Płoniawy-Bramura miejscowości: Gołoniwy, Łęgi, Nowe Płoniawy, Nowy Podoś, Płoniawy-Bramura, Stary Podoś, Zawady Dworskie, Zawady-Huta, Dłutkowo;
 • w gminie Krasnosielc miejscowość Sulicha.

Za obszar zagrożony wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF), uznaje się teren obejmujący:

w powiecie makowskim:

 • w gminie Płoniawy-Bramura miejscowości: Bobino Wielkie, Chodkowo Wielkie, Choszczewka, Kalinowiec, Obłudzin, Prace, Retka, Szlasy Bure, Bobino-Grzybki, Bogdalec, Chodkowo-Biernaty, Chodkowo-Kuchny, Chodkowo-Załogi, Jaciążek, Kobylin, Kobylinek, Krasiniec, Krzyżewo Borowe, Krzyżewo Nadrzeczne, Młodzianowo, Nowa Zblicha, Płoniawy-Kolonia, Popielarka, Rogowo, Stara Zblicha, Stare Zacisze, Suche, Szlasy-Łozino, Szczuki, Węgrzynowo, Węgrzynówek,
 • w gminie Karniewo miejscowość: Obiecanowo,
 • w gminie Krasnosielc miejscowości: Biernaty, Chłopia Łąka, Grądy, Krasnosielc, Krasnosielc Leśny, Nowy Sielc, Wola Włościańska, Łazy, Pienice, Przytuły, WolaJózefowo, Wymysły,
 • w gminie Sypniewo miejscowości: Rzechowo-Gać, Rzechowo Wielkie, Rzechówek, Chojnowo, Gąsewo Poduchowne, Nowe Gąsewo, Poświętne, Nowy Szczeglin, Szczeglin Poduchowny, Zalesie, Zamość,
 • w gminie Czerwonka miejscowości: Budzyno, Budzyno-Bolki, Budzyno-Lipniki, Cieciórki Szlacheckie, Cieciórki Włościańskie, Guty Małe, Dąbrówka, Kałęczyn, Krzyżewo Borowe, Krzyżewo-Jurki, Krzyżewo-Marki, Nowe Zacisze, Ulaski;

w powiecie przasnyskim w gminie Przasnysz miejscowości: Fijałkowo, Józefowo, Dobrzankowo, Bogate, Wielodróż, Helenowo Nowe, Helenowo Stare, Wyrąb Karwacki, Emowo, Helenowo-Gadomiec.

 

Na obszarze zapowietrzonym, zakazuje się:

 • przemieszczania z zakładów i do zakładów utrzymywanych świniowatych;
 • odnowy populacji zwierząt łownych należących do świniowatych;
 • organizowania wystaw, targów, pokazów i innych zgromadzeń świniowatych, w tym ich pozyskiwania i rozpowszechniania
 • przemieszczania z zakładów nasienia, oocytów i zarodków uzyskanych od utrzymywanych w nich świniowatych;
 • pozyskiwania nasienia, oocytów i zarodków uzyskanych od utrzymywanych świniowatych;
 • objazdowego sztucznego unasienniania świniowatych;
 • objazdowego krycia naturalnego świniowatych;
 • przemieszczania świeżego mięsa i podrobów pochodzących od świniowatych z rzeźni lub zakładów obróbki dziczyzny;
 • przemieszczania produktów mięsnych uzyskanych ze świeżego mięsa świniowatych z zakładu;
 • przemieszczania produktów ubocznych pochodzących od lub ze świniowatych utrzymywanych z wyjątkiem całych ciał martwych zwierząt lub części ich ciał;
 • przemieszczania obornika w tym zużytej ściółki i używanej ściółki pochodzących od świniowatych z zakładów;
 • przemieszczania skór, skórek i szczeciny pochodzących od świniowatych z zakładów.

 

Na obszarze zagrożonym, w zakładach, w których utrzymywane są świniowate nakazuje się:

 • trzymanie świniowatych oddzielnie od innych zwierząt;
 • zapewnienie dodatkowego nadzoru w celu zidentyfikowania dalszego rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń (ASF) do zakładów poprzez niezwłoczne informowanie właściwego miejscowo, powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w zakładach;
 • zastosowanie odpowiednich środków dezynfekujących przy wejściach i wyjściach z zakładu;
 • zastosowanie odpowiednich środków bioasekuracji w odniesieniu do wszystkich osób mających styczność ze świniowatymi bądź wszystkich osób wchodzących do zakładu lub opuszczających go, a także w odniesieniu do środków transportu, aby zapobiec ryzyku rozprzestrzenienia się afrykańskiego pomoru świń (ASF);
 • prowadzenie ewidencji;
 • niezwłoczne usunięcie zwłok świniowatych poprzez unieszkodliwianie całych ciał lub części martwych lub uśmierconych świniowatych

Wicewojewoda nakazuje oznakowanie obszaru zapowietrzonego poprzez ustawienie na zewnętrznej granicy tego obszaru tablic ostrzegawczych z czarnym napisem na żółtym tle o następującej treści: „UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAPOWIETRZONY” oraz oznakowanie obszaru zagrożonego, poprzez ustawienie na zewnętrznej granicy tego obszaru tablic ostrzegawczych z czarnym napisem na żółtym tle o następującej treści: „UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAGROŻONY”.

– Tablice i napisy mają mieć takie wymiary, aby były czytelne z odległości co najmniej 100 metrów, oznakowane w sposób trwały, niepodlegający działaniu czynników atmosferycznych. Tablice należy umieścić na drogach publicznych lub drogach wewnętrznych. Nakazuje się wyłożenie i obsługę mat dezynfekcyjnych na drogach wyjazdowych publicznych i prywatnych na granicach miejscowości Stary Podoś i Nowy Podoś – dodaje wicewojewoda.

 

j.b.

 

Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments