Gmina Przasnysz: Misterium wielkanocne w Lesznie

Tydzień przed świętami wielkanocnymi, 20 marca, w Lesznie udało się zorganizować pierwsze w dziejach gminy Przasnysz Misterium Męki Pańskiej, mające upamiętnić śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Widowisko to łączące w sobie elementy religijne i kulturalne przyciągnęło – mimo chłodu – duże rzesze mieszkańców i okazało się wielkim sukcesem organizatorów.

Tuż przed świętami Wielkanocy w całym kraju organizowane są uroczystości związane z jednym  najważniejszych wydarzeń w religii chrześcijańskiej – śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa. Najczęściej jednak przyjmują one postać Drogi Krzyżowej prowadzonej ulicami miast. W Lesznie udało się przygotować coś więcej. Pomysł, który wyszedł od wójt Grażyny Wróblewskiej, dzięki ofiarności wielu ludzi i instytucji stał się wyjątkowym spektaklem łączącym w sobie cechy religijne i aktorskie.

Całość misterium przygotował Bogusław Brykała, katecheta uczący w Zespole Szkół w Lesznie. W najważniejsze role wcielili się gimnazjaliści z Leszna, ale w przygotowaniu wzięło udział mnóstwo osób reprezentujących ważne funkcje w gminie. Oprócz wójt Grażyny Wróblewskiej, w Lesznie pojawili się m.in. posłanka na Sejm RP Anna Cicholska, przewodniczący Rady Gminy Andrzej Sekuna wraz z grupą radnych, dyrektorzy szkół gminnych, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Danuta Radomska i wielu innych reprezentantów instytucji społecznych i publicznych. Licznie stawili się także mieszkańcy gminy – nie tylko z sołectwa Leszno, lecz także z wielu innych zakątków.

Tak jak dwa tysiące lat temu – historia Wielkiego Tygodnia rozpoczęła się od triumfalnego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. Później uczestnicy misterium mogli śledzić ostatnie chwile Jezusa przed śmiercią: sąd przed Piłatem, skazanie na śmierć, drogę na Golgotę, a następnie śmierć na krzyżu – aż po zmartwychwstanie. Sama Droga Krzyżowa była poprowadzona uliczkami Leszna i odbywała się zgodnie ze scenariuszem znanym z Pisma Świętego. Ostatnie stacje wypadły już w kaplicy w Lesznie. Podczas każdej stacji rozważania wielkopostne były czytane przez wybranych reprezentantów władz.

Przygotowane przedstawienie wymagało wielu zabiegów organizacyjnych. Efekt jednak przeszedł jednak oczekiwania samych organizatorów i należy się spodziewać, że podobne uroczystości już na stałe wpiszą się w kalendarz wydarzeń kulturalnych w gminie Przasnysz. Tym bardziej że misterium z Niedzieli Palmowej było dowodem zintegrowania wielu środowisk gminnych – w organizacji tego wydarzenia wzięło udział wiele instytucji publicznych i samych mieszkańców gminy, dzięki czemu udało się z sukcesem przygotować taką uroczystość.

Za pomoc w realizacji misterium wójt Gminy Przasnysz pragnie serdecznie podziękować:

  • panu Bogusławowi Brykale – reżyserowi przedstawienia i autorowi rozważań wielkopostnych czytanych podczas Drogi Krzyżowej,
  • panu Wojciechowi Krawczykowi, dyrektorowi Zespołu Szkół w Lesznie – za pomoc w organizacji wszystkich wydarzeń i motywowanie młodzieży do udziału w spektaklu,
  • panu Andrzejowi Karwowskiemu – za pomoc w przygotowaniu niezbędnych materiałów do misterium,
  • państwu Annie i Kazimierzowi Formelom – za wsparcie wszystkich przygotowań
  • księdzu Cezaremu Olzackiemu, proboszczowi parafii Bogate – za obecność i głoszone słowo podczas misterium,
  • członkom scholi parafialnej z Bogatego – za udział i uświetnienie samego przedstawienia,
  • członkom Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Bogatego – za oprawę muzyczną całego przedsięwzięcia.

Dodatkowe podziękowania należą się współorganizatorom niedzielnego misterium w Lesznie, do których należą: Gmina Przasnysz, Gminna Biblioteka Publiczna w Bogatem, Zespół Szkół w Lesznie, Szkoła Podstawowa w Mchowie, Zespół Szkół w Bogatem, Klub Seniora w Bogatem, Koło Gospodyń Wiejskich w Lesznie, Ochotnicza Straż Pożarna w Lesznie, Parafia Św. Stanisława Kostki w Przasnyszu, Parafia Św. Jana Ewangelisty w Bogatem, Samorządowcy Gminy Przasnysz.
 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments