Gmina Przasnysz: Jubileusz 50-lecia OSP Zawadki

Rok 2016 w gminie Przasnysz obfituje w uroczystości związane z jubileuszami strażackimi. Po niedawnym święcie jednostki ze Szli podobną uroczystość przeżyli druhowie z OSP Zawadki. Tu również świętowano 50-lecie powołania tej jednostki do istnienia – Bogu na chwałę, ludziom na ratunek.

Początek uroczystości, która odbyła się na przełomie czerwca i lipca, wyznaczyła msza święta celebrowana w kościele parafialnym pw. Chrystusa Zbawiciela. Modlitwy w intencji strażaków z OSP Zawadki prowadził ks. Romuald Ciesielski. W świątyni zebrali się reprezentanci innych jednostek strażackich z gminy, przedstawiciele władz samorządowych, a także liczni zaproszeni goście.

Po mszy świętej wszyscy uczestnicy udali się do strażnicy, w której odbyły się zasadnicze uroczystości związane z tak dostojnym jubileuszem. Jak zwykle przy takich okazjach odczytano historię straży, zaprezentowano jej największe sukcesy, a także licznie uhonorowano strażaków z tej jednostki. Specjalne odznaczenie otrzymała wójt Grażyna Wróblewska za pomoc niesioną druhom strażakom od wielu lat.

Również goście przygotowali szereg niespodzianek dla „jubilatki”. Jedną z największych był medal Pro Masovia przyznawany przes samorząd województwa mazowieckiego dla najbardziej zasłużonych instytucji działających na rzecz rozwoju Mazowsza. Taki prezent wręczyła osobiście Wiesława Krawczyk, radna sejmiku mazowieckiego, na ręce druha prezesa Stanisława Adamiaka.

Całość zwieńczył piękny koncert zagrany dla swoich kolegów przez druhów z Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Bogatego. I w taki właśnie sposób jednostka z Zawadek weszła w swoje drugie pięćdziesięciolecie działalności na rzecz społeczeństwa.


 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments