Gmina Krzynowłoga Mała. Podatek od nieruchomości i transportu bez zmian

Podczas sesji Rady Gminy Krzynowłoga Mała, która odbyła się we wtorek, 29 listopada radni zdecydowali, że stawki podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych pozostaną na takim samym poziomie, jak w roku 2022.

 

Radni gminy Krzynowłoga Mała na komisjach zdecydowali, by pozostawić podatki na poziomie z 2022 roku. Takie działanie ma dać wytchnienie mieszkańcom i przedsiębiorcom z terenu gminy Krzynowłoga Mała.

Stawki podatków od nieruchomości, które będą obowiązywać w 2023 roku:

Podatek od gruntów:

 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,03 zł od 1 m² powierzchni;
 • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,17 zł od 1 ha powierzchni;
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,21 zł od 1 m² powierzchni;
 • niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,40 zł od 1 m2 powierzchni;

 

Podatek od budynków lub ich części:

 • mieszkalnych – 0,67 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 12,04 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
 • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,25 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
 • od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

 

Niektóre stawki podatku od środków transportowych:

 • od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:
  • powyżej 3,5 ton do 5,5, tony włącznie – 818,00 zł
  • powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie – 1.365,00 zł
  • powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1.638,00 zł
 • od ciągników siodłowych lub balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
  • 3,5 ton do 5,5, tony włącznie – 1.841,00 zł
  • powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie – 1.891,00 zł
  • powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 1.911,00 zł
 • od przyczep lub naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdami silnikowymi posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) – 1.639,00 zł
 • od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
  • mniejszej niż 22 miejsc – 1.935,00 zł
  • równej lub większej niż 22 miejsca – 2.447,00 zł

 

W 2023 roku zwolnieni od podatku od środków transportowych będą środki transportowe, służące wyłącznie do dowozu dzieci do szkół, z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz środki transportowe wykorzystywane dla celów ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

j.b.

Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments