Gmina Krzynowłoga Mała ogłosiła konkurs na dyrektora

Wójt Gminy Krzynowłoga Mała ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego. Zainteresowane osoby oferty mogą składać do 6 czerwca.

 

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej. Oferty osób przystępujących do konkursu muszą zawierać m.in. uzasadnienie przystąpienia oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły, życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, telefonem kontaktowym oraz dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzynowłodze Małej” w terminie do dnia 6 czerwca 2023 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Krzynowłodze Małej, 06-316 Krzynowłoga Mała, ul. Kościelna 3, nadesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Krzynowłoga Mała, ul. Kościelna 3, 06-316 Krzynowłoga Mała (w przypadku wysłania oferty pocztą decyduje data wpływu oferty do urzędu).

 

Oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy w Krzynowłodze Małej po terminie nie będą rozpatrywane.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Krzynowłoga Mała. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie na piśmie, nie później niż 7 dni przed terminem posiedzenia. Kandydat zgłasza się na konkurs z dokumentem tożsamości.

 

ren

 

Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments